Сочинение идел кызы романы

Сочинение

А. Расихның «Ишан оныгы» әсәрен тулы­сынча укырга.

Ифрат, чарлак, манту, шәйләү, зиһен.

55

А. Расих “Ишан оныгы” романы.

1

Белемнәрне һәм күнекмәләрне камилләштерү.

А. Расих. «Ишан оныгы» романы.

Сүзлек өстендә эш. Әңгәмә кору. Өзекләрне уку. Язучының авыр хәлгә калуының сәбәпләрен ачыклау.

Әсрне аңлап уку.

Әсәрнең эчтәл. чор га бәйләп аңлату.

Әсәрдәге образларга характеристика бирү, төп вакыйгаларны билгеләү.

Сөрү(куу).

56

А. Расих “Ишан оныгы” романы.

1

Белемнәрне һәм күнекмәләрне камилләштерү.

А. Расих. «Ишан оныгы» китабы.

Әңгәмә кору. Сүзлек өстендә эш. Әсәрнең теле турында сөйләшү.

Әсәрне анализлау. Образларга характеристика бирү.

Фикерләү сәләтен үстерү.

«Минем шәҗәрәм» (Үз шәҗәрәмне төзү).

57

Гариф Ахунов- танылган әдип һәм җәмәгать эшлеклесе.

1

Яңа материалны өйрәнү

Г. Ахунов портре­ты.

Аның әсәрләре бу­енча күргәзмә. «Татар совет язу­чылары» китабы.

Әңгәмә кору. Сүзлек өстендә эш. Диалог оештыру.

Тормыш юлы һәм иҗат эшчәнлеге белән танышу.

Прозаик, журна лист, публицист, тәрҗемәче, драма әсәрләре авторы бу ларак истә калдыру .

Г. Ахунов әсәрләренә карата укучылар кон­ференциясенә хәзер­лек.

58

Г. Ахунов “Идел кызы” романы.

1

Яңа тема үзләштерү дәресе.

Г. Ахунов. «Идел кызы» китабы. «Идел кызы» әсәре буенча видеоязма.

Сүзлек өстендә эш. Әңгәмә кору. Өзекләрне уку.

Әсәрнең эчтәлеген аңлап уку.

Кыкача эчтәлеген сөйләү.

Толым, шыңшу, яшь бөялә, үнәр, дәгвалану, җәдит.

59

Г. Ахунов “Идел кызы” романы.

1

  • Белемнәрне һәм күнекмәләрне камилләштерү

Г. Ахунов. «Идел кызы» китабы.

Әсәрдән өзекләрне эчтән һәм кычкырып уку. Әңгәмә кору.

Чорның гаделсезлеген үз җилкәсендә татыган Габбас мулла язмышы.

Эчтәлек буенча план төзү.

«Идел кызы» әсәрен уку, укыган өлеш бу­енча фикер алышу.

Сәерсенү, җөрьәт итү, вәсвәсәләнү, төпченү, чарача, чайрап.

60

Г. Ахунов “Идел кызы” романы.

Белемнәрне һәм күнекмәләрне камилләштерү

Г. Ахунов. «Идел кызы» романы. Ф. Мусинның «Кө­меш көче» китабы.

Әңгәмә кору. Сүзлек өстендә эш. Габбас мулланың язмы­шы турында үзара фикер алышу.

Образларга характерис­тика, геройларның төп сыйфатларын билгеләү. Әсәрнең тормышчанлы-гын мисаллар белән дә­лилләү.

Әсәрне тулысынча укырга. Габбас мулла, Нурия образларына характе­ристика язу. Г. Ахунов иҗаты бу­енча реферат язу, як­лау.

61

Сөйләшү тематикасы “Яраткан әсәрем”.

1

Иҗади дәрес.

Укучыларның мөстәкыйль укуларын тикшерү.

Иҗади фикерләү сәләтен үстерү.

Сорауларга җавап әзерләргә

62

Ш. Галиев. Иҗа­ты турында бе­лешмә. «Әткәйгә хат» поэмасы.

1

Яңа материалны өйрәнү Дәрес видео.

Ш. Галиевнең порт­реты.

«Сабантуй» газета­сындагы материал­лар.

Аның әсәрләреннән күргәзмә оештыру.

Поэманы сәнгатьле уку. Лирик геройның киче­решләрен сурәтләү алым­нары турында әңгәмә.

Тормыш юлы һәм иҗаты белән танышу.

Ш. Галиевнең иҗа­тын искә төшерү, шигырьләрен ана­лизлау.

Поэма жанрын искә төшерү.

Биремнәрне үтәргә

63

Ш. Галиев “Әткәйгә хат” поэмасы.

1

Яңа тема үзләштерү дәресе

Ш. Галиев. «Әткәйгә хат» поэмасы.

Укытучы сүзе, сүз­лек өстендә эш, сән­гатьле уку, әңгәмә кору.

Бөек Ватан сугышы чорында балалар язмышы.

Сөйләм телен үстерү күнекмәләре өстендә эш.

Сәнгатьле укырга әзерләнергә

Ятим, тырнавычлы.

64

Ш. Галиев “Әткәйгә хат” поэмасы.

1

Белемнәрне һәм күнекмәләрне камилләштерү

Әңгәмә кору. Сорауларга җаваплар (ди­алог).

Сүзлек өстендә эш.

Әсәргә тулы анализ.

Тулы эчтәлек сөйләү.

Өзекне сәнгатьле итеп яттан сөйләргә өйрә­нү.

65

Хәсән Сарьян иҗаты.

1

Яңа тема үзләштерү дәресе

Х. Сарян портреты

Х. Сарян әсәрләреннән күргәзмә

Укытучы сүзе, сүз­лек өстендә эш, сән­гатьле уку, әңгәмә кору.

Тормыш юлы һәм иҗат эшчән. белән танышу.

Биографиясен өйрәнергә

66

Х. Сарян “Әткәм һөнәре” повесте.

1

Яңа тема үзләштерү дәресе

Х. Сарян “Әткәм һөнәре” повесте

Сүзлек өстендә эш, сораулар буенча әң­гәмә, эчтәлеген сөй­ләү

Кешенең күңел сафлыгы һәм аның бәхете арасындагы бәйләнеш.

Аңлап уку күнекмәләре өстендә эш.

Укырга, сорауларга җавап

Гаҗиз, ләззәт, хәсрәт, бәлкабзый.

67

Х. Сарян “Әткәм һөнәре” повесте.

1

Белемнәрне һәм күнекмәләрне камилләштерү

Х. Сарян “Әткәм һөнәре” повесте

Сүзлек өстендә эш, сораулар буенча әң­гәмә, эчтәлеген сөй­ләү

Намуслы хезмәт- кешенең затлыгын раслаучы нигез.

Һәнәр турында мәкальләрне үз сүзләре белән аңлата белү.

Әсәргә анализ ясарга

Сырхавы, кортка, сәдәф, көр.

68

Сөйләшү тематикасы “Кеше булу кыен түгел кешелекле булу кыен”.

1

Сөйләм телен үстерү дәресе.

сораулар буенча әң­гәмә

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру.

Сөйләм телен иҗади фикерләү сәләтен үстерү.

69

Милли бәйрәмнәр, йолалар, гореф-гадәтләр.

1

Сәяхәт дәрес.

сораулар буенча әң­гәмә, укытучы сүзе, монологик сөйләм

Халкыбызның милли бәйрәмнәре, йолалары белән танышу.

Гаиләдә йолаларны саклап калу.

1 милли бәйрәм турында чыгыш ясарга әзерләнергә

70

Йомгаклау дәресе.

1

Йомгаклау дәресе.

тәкъдимнәр