«Заговори, щоб я тебе побачив»

Сочинение

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

«Заговори, щоб я тебе побачив»

Але чи вміємо ми спілкуватися? Чи ставимо собі за мету досягти успіху в певній справі за допомогою доречно сказаного, вміло використаного ввічливого слова? Чи завжди усвідомлюємо силу свого слова? Чи остерігаємось завдати необережним словом душевної рани співрозмовникові? Спостереження показують: не всі і не завжди.

Живучи в постійному дефіциті добра, милосердя, любові, в надмірі зневаження гідності, честі, знецінення моральних чеснот, ми непомітно для себе спростили, збідніли етикет спілкування, засмітивши його нецензурною лексикою.

Але що таке культура мовлення? Це мова без помилок? Насамперед, це уміння активно користуватися набутими знаннями, творчо застосовувати їх. Чи так це?

Найболючішою і злободенною темою сьогодні є наше спілкування. Мова — це дзеркало нашої душі, а хворобливість суспільства зазвичай породжується великою кількістю показників людської невихованості.

Як можна пояснити той момент, що теперішнє покоління у більшості випадків вважає лайку невід’ємною частиною своєї лексики? Нецензурна лексика вже так влилася в наше спілкування, що і у світі, напевно, не залишилося жодної людини, яка б нею хоч раз не користувалася.

Нецензурна лексика у наш час — це модне віяння, так само як у минулому полюбляли говорити з використанням жаргонізмів. Мода — така річ, під дудку якої танцює більшість. Розуміючи це, сучасні письменники, майстри слова, пишуть на мові, доступній кожному. Таких «творців» читають, але все завдяки тому, що, «мат» — сильний виражальний засіб. Його використовують з метою надання твору експресії, емоційності. Але якою ціною? Таке слово «вирвано» із низького стилю. Це як підібрати сміття і підкидати його у повітря. Ці слова напряму стосуються поетів сучасності, які серйозно вважають, що «мат» — це вдалий виражальний засіб близький усім і кожному. Виявляється, мова настільки вже бідна, що навіть письменники підіймають цілі пласти низького жанру.

Тема використання нецензурної лексики у мовленні дуже актуальна і серед підлітків. Між ними побутує така думка, що вживання матюків допоможе здобути визнання і у своїх однолітків, бо, виявляється, що користуватися нецензурною лексикою стало модно. Та чи приємно нам слухати таку мову, де раз у раз проскакує «гостре слівце»? Думаю, що ні. І якщо навіть у підліткових компаніях це, можливо, допоможе стати «своїм», але аж ніяк не стане у пригоді, коли доведеться здобувати потрібну освіту чи зайняти гідне місце в конструкції суспільства.

15 стр., 7350 слов

Понятя про дитячий фольклор. Шляхи його творення. Складові частини. Жанри

... Анатолій Іваницький). Дуже поширеним жанром дитячого фольклору є лічилки, якими діти користуються, ... письменники, етнографи. Отже, національне виховання, включаючи одну з найсуттєвіших його ... гумор, природний потяг до спілкування, Дитяча фольклорна творчість збагачує ... замінники числівників -- вигадані слова: «Моно, двоно, троно, чатер, ... вже розуміє лагідну мамину мову, її ніжність, відчуває тепло ...

Ми не повинні псувати свою мову нецензурною лексикою, адже це отруює спілкування і сприяє деградації суспільства, що неможливо для держави, яка прагне самовдосконалюватися. Натомість неграмотність, забруднена лайкою лексика і суржик все швидше опускають нашу мовну культуру ще і ще на один рівень нижче.

Особливості мовної картини фантастичних світів авторів. Використання оказіональних одиниць квазіспеціальної лексики. Вживання та формування термінологічних новоутворень у художньому тексті. Використання нетипові для англійської мови збіги голосних.

статья [21,7 K], добавлен 18.08.2017

Класифікація артиклів та займенників у англійській мові. Функції, умови використання, характеристики, різновиди артиклів та займенників у сучасній англійській мові. Особливості вживання артиклів та займенників у творі В.С. Моема «A casual affair».

курсовая работа

Особливості вживання та правопису в українській мові запозичень російського, латинського, німецького й англійського походження. Переклад конструкцій ділового стилю, відмінювання числівників. Складання запрошення на прийом з нагоди відкриття виставки.

контрольная работа

Явище рахівних слів у китайській мові та сучасний етап їх вивчення. Принципи вживання та проблема класифікації рахівних слів. Іменникові та дієслівні рахівні слова. Значення універсального рахівного слова. Найчастотніші рахівні слова та їх використання.

курсовая работа

Визначення терміну «Займенник» та «Відносний займенник» у німецькій мові. Питальні займенники; приклади питальних займенників і вживання їх у сучасному мовленні. «Man» та «einer», «eine», «eines», «nichts» та «jemand» та вживання їх у мовленні.

презентация

Застаріла лексика в лексичній системі сучасної української літературної мови. Активна і пасивна лексика, застарілі слова в сучасній українській літературній мові. Вживання застарілої лексики, історизмів та архаїзмів в романі Ю. Мушкетика «Яса».

дипломная работа

Фразеологія як лінгвістична дисципліна, предмет її дослідження. Аналіз значення фразеологізмів в українській мові. Класифікація фразеологічних одиниць. Особливості використання фразеологізмів у періодичних виданнях. Помилки у висловлюванні фразеологізмів.

курсовая работа