Лтты таамдар на казахском языке

Сочинение

Қыс тың желтоқсан жұлдызы. Қар көптен жауып, нағыз қыс болды. Күн әбден қыс қарған. Күннің көзі көрінсе де жылынбайды. Өзенді, көлді мұз қаптап, жұрт үстімен жүре бастады. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Қыс күні аяз күшті болып, үскірік борандар да аз емес.

Орман қарайған, ішінде қүстарды көре алмайсың, қоян күндіз.

Туған жер, отан, Қазақстан туралы шығармалар жинағы

Туған жер

Күз туралы шығармалар топтамасы

Әне-міне дегенше күз де келді. Оны мен күнтізбеден ғана емес, ауа-райынан байқадым. Күн лезде суытты, ертең тіпті қар жауады деген болжам да бар. Көрерміз.

Дос туралы шығармалар жинағы (достық, жолдас)

Достық – адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Дос-жарандардың мінездері әр түрлі болып келуі мүмкін. Мысалы, біреуінде қызбалық не шабандық, екіншісінде тұйықтық не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды, қайта нағыз достық осындай кемшіліктерден арылуға көмектеседі. Сатқындық, екі жүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы.

Ата бабаларымыз көп жылдар бойы тәуелсіз ел болуға армандады. Наурызбай, Бөгенбай, Қабанбай батырларымыз, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин және тағы басқа ақын-жазушыларымыз тәуелсіздік үшін күресіп, көбі репресияға ұшырады.

1991 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан елі тәуелсіздік алды. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды.

Асыл ана, анашым, мама

Ана тілі туралы эссе, шығарма

Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың өткені, бүгінгісі, болашағы.

Қазақ тілі өзінің даласындай бай. Қазақ сөзі қашанда даланың қоңыр желіндей аңқылдап, еркін есіп тұрады. Қазақ тілі қасиетті Қазақ домбырасының үнімен үндесіп жатады. Ана тілі – бұл әкенің тілі.

Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмақ емес! Соғыс – күйретуші күш! Дәл солай! Барды жоқ ететін, тауды жер ететін. Жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрін жалмап жұтатын ажал. Сол қанды кезеңді еске түсіріп, елестететін газет-журнал матералдары немесе радиотелехабарлар, кинолар аталар ерлігін мақтаныш тұта бізге жеткізді.

4 стр., 1656 слов

На казахском языке ана тілі

... сезіндім. ( Ғ.Тоқай) Ана тілі туралы эссе, шығарма Ана тілі туралы шығарма Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың өткені, б ... Қоғамның адамгершілік жағынан деградацияға ұшырады нақ осы ана тілі нің тағдырына салғырт,немқұрайлы қарауынан басталады.Өзін ... уірде өз тілін,әдебиетін білмеген адам толық мәнде интеллигент емес деуге болады. Қандай да болсын халықтың әдет-ғұрпын ...

Иә, содан бері жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де.

Сочинение на казахском языке на тему

4 варианта

Национальный язык – душа народа

Казахстан – многонациональная страна, однако национальный язык у нас один. Как такое может быть? Просто для нас слово нация приобрело свое особое значение, жители нашей республики – это большая дружная семья, единое неделимое целое.

Естественно, что часто мы говорим и думаем на языке, который знаем больше, но абсолютное большинство казахстанцев если и не владеют национальным языком в совершенстве, то вполне могут понять обратившегося к ним человека. Мы начинаем изучать казахский задолго до того, как учимся читать и писать, потому что вместе с нами растут наши друзья, для который этот язык является родным.

Национальный язык – это не просто способ выражать свои мысли с помощью речи, но и душа народа. В нем находят свое отражение истоки нации, ее история и обычаи. Так и казахский язык передает нам очарование песен акынов, шелест травы в степи, шепот горных рек и тишину озер. А вы когда-нибудь слышали, как поют на казахском языке о любви? Нет. Обязательно послушайте, эти мелодии не просто рассказывают о чем-то важном, но и завораживают, влюбляя в себя слушателей.

Казахский алфавит состоит из 42 букв, 33 буквы кириллицы и 9 дополнительных букв. Многие почему-то не придают значение этим добавочным знакам, однако именно они придают речи особое очарование и чувственность. Без них смысл предметов потеряет смысл. Они, как мне кажется, наиболее сильно передают кочевую составляющую истории нашего народа даже просто внешним видом. За счет своих «хвостиков», эти буквы похожи, на готовящегося к прыжку, в седло кочевника. Почему хвостики? Да просто это стремя, которое практически прирастало к ноге всадника.

Национальный язык Казахстана – это стихи, которые можно петь и книги, занимающие все мысли. Сколько поэтов в этой стране, сколько традиций и сколько мыслей? Каждый казахстанец умеет петь колыбельные на национальном языке и читает сказки нашего народа. Особенно гармонично на казахском поется гимн. Я не знаю, что именно дает такой эффект, звуки слов с которыми согласен каждый или звучание душ, вкладываемых в это пение.

Душа народа разнообразна и очень функциональна. Множество предметов казахского народа существует только в Казахстане и соответственно названия, их обозначающие, могут быть только в нашей стране. Да и звучат они для нас по-особенному. Нигде больше при встрече не желают мира, да и только у нас столица называется столицей. Для кого-то это может звучать тавтологией и ошибкой, а для нас это Астана, город мечты и больших возможностей. Да и наш дастархан известен далеко за пределами нашей любимой родины. Нация – это не запись в паспорте и не кровь в наших венах, а единение духа и родной земли!

Язык я считаю одной из главных ценностей всего человечества. Ведь он возник в глубокой древности. Он помогал людям понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться накопленным опытом и знаниями. Поколения за поколением наши предки уважали и ценили родной язык. Язык также является удивительным даром человека.

3 стр., 1103 слов

Мой язык казахский язык

... Сочинение на тему «Казахский язык» Национальный язык – душа народа, Сейчас смотрят:{module Сейчас ... любя свой родной язык, на котором говоришь, любить свою родину тоже нельзя. Ольга Легостаева, 7 класс: Уважаю свой родной язык и часто говорю: «Как хорошо, что я ... заявить всем что они государство. И это удалось нам. ... на всю жизнь. Школа, первые друзья, первые знакомства-всего этого не было бы без языка. ...

Оно самое совершенное средство общения. С помощью языка мы можем объяснить и вспомнить радостные и веселые минуты в наших школьных конкурсах и в классе. Участвуя в различных мероприятиях и интеллектуальных играх, мы можем представить свою речь и свои знания с прекрасной и красивой стороны.

С помощью языка мы понимаем и чувствуем такие слова, как любовь, добро, горе, обида и счастье. В языке хранится все богатство мыслей, все самые глубокие искренности и опыт, накопленный человечеством.

На мой взгляд, гражданин любого государства – это прежде всего человек неравнодушный, знающий, любящий и ценящий культурное наследие своих предков. Именно язык и является культурным наследием каждой нации.

Потому что язык – это целый мир, у которого своя судьба. Кайсын Кулиев в своем высказывании о языке говорит, что «язык не только предмет изучения, а живая душа народа, его боль, его память, сокровище». Недаром гласит пословица: «Язык – зеркало души. Язык – сокровищница культуры».

Я уверена в том, что язык у каждого из нас вызывает горячую любовь, признательность, трепетное отношение. Еще в детстве каждый из нас должен изучать родной язык и язык того государства, в котором он проживает. Не зная или забывая родной язык, мы можем утратить свое национальное достоинство. Люди одной страны, одного государства могут говорить на разных языках, но для развития общества, его культуры, науки нужен государственный язык.

Таким языком и является казахский язык в нашей республике. Я счастлива и горда тем, что на моей родной земле, именуемой Казахстан, на протяжении многих лет дружно в мире и согласии проживают десятки разных народов, уважая, почитая традиции и обычаи друг друга. Как писал великий Жамбул: Народы родины моейЖивут, как дружная семья.

Десятки братских языковЖурчат ручьями на свободе. Я чувствую кипенье силИ вдохновенье соловья, И песни дружбы всех племен…Этому успеху, которому может позавидовать любая другая страна в мире, мы должны быть благодарны главе государства Н. А. Назарбаеву. По указу Президента 22 сентября представители всех национальностей нашей республики отмечают День языков.

И никогда они не желают друг другу зла, а только добрые слова. У Расула Гамзатова есть прекрасные слова: «Для меня языки народов – как звезда на небе. Я хотел бы, чтобы все звезды слились бы в одну огромную, занимающую полнеба звезду, то есть солнце. Но пусть сияют и звезды.

Пусть у каждого будет своя звезда…» Да, действительно, пусть у каждого народа будет своя звезда под именем «Язык»Язык наш прекрасный-Богатый и звучный, То мощный и страстный, То нежно-певучий. В нем есть и усмешка, И мягкость, и ласка. Написаны имИ рассказы и сказки-Страницы волшебных, Волнующих книг!

Люби и храниНаш волшебный язык!

Сочинение на казахском языке на тему казахский язык

5 вариантов

Несомненно, самым большим богатством для любой нации является его родной язык, культура и наследие для поколения. У каждого народа оно строилось тысячелетиями, и передавалось из поколения к поколению.

3 стр., 1098 слов

Проблема любви к родному народу, родине (по Астафьеву)

... Сочинение В данном тексте выдающийся советский писатель Виктор Петрович Астафьев поднимает проблему любви к родному народу, родине. Раскрывая проблему, автор рассказывает о Сергее Александровиче Есенине, о его безудержной любви к родине, к своему народу. ... что любовь к народу выражается в привязанности человека к родным местам, где ... что любовь к своему народу- это любовь к родному языку, окружающей ...

Человек не может существовать без еды, воды. Также общение человеку жизненно необходимо. Благодаря этому в мире есть множество разных языков.

У каждого народа родной язык – это частичка того чем гордится этот народ и каждый его человек. Это частичка всей семьи где он растет, и прежде частичка самого человека которая заложена природой.

Мой родной язык которым я очень горжусь – это казахский язык. История этого языка начинается из пакон веков, с самого времени кочевничества. За независимость этого языка были многие войны, и благодаря предкам мы сегодня разговариваем на казахском и общаемся, многие иностранцы от интереса к нашему языку пробуют изучать его, и можно сказать что у казахского языка есть большой потенциал стать одним из мировых языков. Ведь наша страна только начинает проявлять себя на мировой арене.

Казахский язык-очень богатый и насыщенный язык. Терминов в этом языке более двух миллионов. Наш народ славится не только языком, но и своей богатой культурой, которая впитала в себя все от наших предков. Многие «казахские батыры» сражались за независимость и процветание нации, их мечтою было, чтобы их предки не нуждались ни в чем, жили под открытым небом, и могли гордо заявить всем что они государство. И это удалось нам. Не говоря о великих просветителей ХХ-века отдельного уважения заслуживает наш глава государства Н.А.Назарбаев. Он за столь короткое время преодолел нелегкий путь и за двадцать с лишним лет построил независимую страну Казахстан, которую сейчас узнают почти везде.

Родной язык подарил тебе все! Ты впервые учился говорить, видел улыбку мамы, слушал отца и получал эмоции которые запоминаются на всю жизнь. Школа, первые друзья, первые знакомства-всего этого не было бы без языка. Он пришел к тебе с молоком матери и вписан в твое ДНК. Ты можешь изучать сотни других языков, но родной язык всегда будет в отдельном месте у тебя в душе.

В Казахстане проживает мирно и под одним небом более 300 наций. Но никто не делится и не возражает тому чтобы казахский язык для всех был общим государственным языком. Мы живем одной дружной семьей, разделяя горечь и радость. Каждый год проводится праздник единства народов, проживающих в Казахстане.

Казахский язык-это не только язык для общения. В языке отражаются истоки появления нации, их история и обычая. А песни акынов тех времен, доносятся нам, как шелест травы, ветер гор описывают красоты природы тех времен. Все истории и рассказы просто завораживают своей красотой слушателя.

Как же обойтись без музыкальных инструментов, казахской музыки. От звучания домбры, кобыза или жетыгена можно почувствовать чувство эйфории, от того как приятно звучит и ласкает слух мелодия-бесценное сокровище нации.

Вспоминая прошлое, живя в настоящем, и смотря в будущее мы должны понимать, что большего богатства чем родной язык, не найти!

?Эссе на тему “Мой родной язык казахский” (вариант 2).

Национальный язык – душа народа

Казахстан – многонациональная страна, однако национальный язык у нас один. Как такое может быть? Просто для нас слово нация приобрело свое особое значение, жители нашей республики – это большая дружная семья, единое неделимое целое.

5 стр., 2238 слов

На казахском языке про казахский народ

... родной язык, не найти! Сочинение на тему мой язык казахский язык сочинение Эссе на тему «Мой родной язык казахский» Несомненно, самым большим богатством для любой нации является его родной язык, культура и наследие для поколения. У каждого народа ... частичка самого человека которая заложена природой. Мой родной язык которым я очень горжусь – это казахский язык. История этого языка начинается из ...

Естественно, что часто мы говорим и думаем на языке, который знаем больше, но абсолютное большинство казахстанцев если и не владеют национальным языком в совершенстве, то вполне могут понять обратившегося к ним человека. Мы начинаем изучать казахский задолго до того, как учимся читать и писать, потому что вместе с нами растут наши друзья, для который этот язык является родным.

Национальный язык – это не просто способ выражать свои мысли с помощью речи, но и душа народа. В нем находят свое отражение истоки нации, ее история и обычаи. Так и казахский язык передает нам очарование песен акынов, шелест травы в степи, шепот горных рек и тишину озер. А вы когда-нибудь слышали, как поют на казахском языке о любви? Нет. Обязательно послушайте, эти мелодии не просто рассказывают о чем-то важном, но и завораживают, влюбляя в себя слушателей.

Казахский алфавит состоит из 42 букв, 33 буквы кириллицы и 9 дополнительных букв. Многие почему-то не придают значение этим добавочным знакам, однако именно они придают речи особое очарование и чувственность. Без них смысл предметов потеряет смысл. Они, как мне кажется, наиболее сильно передают кочевую составляющую истории нашего народа даже просто внешним видом. За счет своих «хвостиков», эти буквы похожи, на готовящегося к прыжку, в седло кочевника. Почему хвостики? Да просто это стремя, которое практически прирастало к ноге всадника.

Национальный язык Казахстана – это стихи, которые можно петь и книги, занимающие все мысли. Сколько поэтов в этой стране, сколько традиций и сколько мыслей? Каждый казахстанец умеет петь колыбельные на национальном языке и читает сказки нашего народа. Особенно гармонично на казахском поется гимн. Я не знаю, что именно дает такой эффект, звуки слов с которыми согласен каждый или звучание душ, вкладываемых в это пение.

Душа народа разнообразна и очень функциональна. Множество предметов казахского народа существует только в Казахстане и соответственно названия, их обозначающие, могут быть только в нашей стране. Да и звучат они для нас по-особенному. Нигде больше при встрече не желают мира, да и только у нас столица называется столицей. Для кого-то это может звучать тавтологией и ошибкой, а для нас это Астана, город мечты и больших возможностей. Да и наш дастархан известен далеко за пределами нашей любимой родины. Нация – это не запись в паспорте и не кровь в наших венах, а единение духа и родной земли!

Язык я считаю одной из главных ценностей всего человечества. Ведь он возник в глубокой древности. Он помогал людям понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться накопленным опытом и знаниями. Поколения за поколением наши предки уважали и ценили родной язык. Язык также является удивительным даром человека.

Оно самое совершенное средство общения. С помощью языка мы можем объяснить и вспомнить радостные и веселые минуты в наших школьных конкурсах и в классе. Участвуя в различных мероприятиях и интеллектуальных играх, мы можем представить свою речь и свои знания с прекрасной и красивой стороны.

С помощью языка мы понимаем и чувствуем такие слова, как любовь, добро, горе, обида и счастье. В языке хранится все богатство мыслей, все самые глубокие искренности и опыт, накопленный человечеством.

2 стр., 949 слов

Язык родной, слово родное

... потому, что родной язык – это неотъемлемая частица Родины, голос народа и волшебный инструмент, на звуки которого откликаются тончайшие, нежнейшие струны человеческой души. Украинский язык начисляет около ... * Мужай, прекрасный наш язык, * Среди прекрасных братских языков. * Язык мой украинский! * Язык – это душа народная! * Ты предстаешь в ясной обнове. * Как песня, польешься, родное слово. * Ты наше ...

На мой взгляд, гражданин любого государства – это прежде всего человек неравнодушный, знающий, любящий и ценящий культурное наследие своих предков. Именно язык и является культурным наследием каждой нации.

Потому что язык – это целый мир, у которого своя судьба. Кайсын Кулиев в своем высказывании о языке говорит, что «язык не только предмет изучения, а живая душа народа, его боль, его память, сокровище». Недаром гласит пословица: «Язык – зеркало души. Язык – сокровищница культуры».

Я уверена в том, что язык у каждого из нас вызывает горячую любовь, признательность, трепетное отношение. Еще в детстве каждый из нас должен изучать родной язык и язык того государства, в котором он проживает. Не зная или забывая родной язык, мы можем утратить свое национальное достоинство. Люди одной страны, одного государства могут говорить на разных языках, но для развития общества, его культуры, науки нужен государственный язык.

Таким языком и является казахский язык в нашей республике. Я счастлива и горда тем, что на моей родной земле, именуемой Казахстан, на протяжении многих лет дружно в мире и согласии проживают десятки разных народов, уважая, почитая традиции и обычаи друг друга. Как писал великий Жамбул: Народы родины моейЖивут, как дружная семья.

Десятки братских языковЖурчат ручьями на свободе. Я чувствую кипенье силИ вдохновенье соловья, И песни дружбы всех племен…Этому успеху, которому может позавидовать любая другая страна в мире, мы должны быть благодарны главе государства Н. А. Назарбаеву. По указу Президента 22 сентября представители всех национальностей нашей республики отмечают День языков.

И никогда они не желают друг другу зла, а только добрые слова. У Расула Гамзатова есть прекрасные слова: «Для меня языки народов – как звезда на небе. Я хотел бы, чтобы все звезды слились бы в одну огромную, занимающую полнеба звезду, то есть солнце. Но пусть сияют и звезды.

Пусть у каждого будет своя звезда…» Да, действительно, пусть у каждого народа будет своя звезда под именем «Язык»Язык наш прекрасный-Богатый и звучный, То мощный и страстный, То нежно-певучий. В нем есть и усмешка, И мягкость, и ласка. Написаны имИ рассказы и сказки-Страницы волшебных, Волнующих книг!

Люби и храниНаш волшебный язык!