Сочинение золотой человек на русском

Эссе

Знаменитий афінський політичний діяч Перикл жив у 490-429 рр.. до н.е. Належачи до впливового аристократичного роду, отримав чудове утворення під керівництвом філософа Анаксагора. З самого початку політичної діяльності примкнув до середніх верств рабовласницької демократії, очолюваної в той час Ефіальт — людиною, всіма силами прагнули до обмеження влади аристократії. Згодом, після загибелі Ефіальт, Перикл став вождем афінської демократії, це час відповідало періоду її розквіту.

Будучи видатним оратором, протягом п’ятнадцяти років (в період від 444 до 429 р. до н.е.) Перикл обіймав посаду першого стратега і правителя афінської держави. У своїй політичній діяльності він ратував за інтереси середніх верств афінського демосу — торговців, судновласників, власників майстерень, малих і середніх землевласників.

Під час правління Перікла було завершено формування Афінської держави: верховна влада перейшла до народних зборів, відбулася фактична відміна майнового цензу і заміна голосування жеребкуванням при обранні більшості посадових осіб, була введена оплата за державну й військову службу.

Правління Перікла було відзначено розквітом культури і мистецтва, широкомасштабним будівництвом (Парфенон, Пропілеї, Одеон та ін), яке дало роботу багатьом громадянам, створенням спеціального фонду для роздачі незаможним громадянам грошей на відвідання театру (так званий теорікон), здійснювався висновок бідноти в окремі поселення (Клерухії).

Проте всі ці заходи стосувалися лише повноправних громадян.

У зовнішній політиці Перикл дотримувався принципів зміцнення морського флоту (як наслідок — встановлення гегемонії Афінського морського союзу в Греції та Середземномор’я) і позицій на чорноморському узбережжі, посилення влади Афін над союзниками (придушення повстань на Евбее 445 р. до н.е. і Самосі — 440 р. до н.е.).

Як стратега Перикл особисто керував низкою військових кампаній та експедицій, придушуючи спроби окремих міст вийти з Делоського союзу.

За рік до смерті (у 430 р. до н.е.) Перікла не обрали стратегом, звинувативши у фінансових зловживаннях, і наклали великий грошовий штраф. Незважаючи на це, в 429 р. до н.е. вплив Перікла відновилося, і він знову став стратегом Афінської держави. Настільки висока популярність Перікла пояснюється тим, що проведена ним політика відповідала інтересам більшості афінських громадян. Однак незабаром після повернення до державної діяльності Перикл помер, імовірно від чуми, лютує в Греції в той час.

9 стр., 4298 слов

Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності

... і організацій (правова інформація) — це офіційна інформація, що створюється в про­цесі діяльності органів влади, громадських чи партійних об'єднань, державних та приватних підприємств, установ та ... суспільства люди все більше втрачають здатність розуміти одне одного, оскільки предметом їхньої діяльності стають дедалі вужчі ділянки дійсності. Науковці створюють статті й монографії, висувають гіпотези, ...

Греція при Периклі досягла небувалих висот інтелектуального розвитку, час правління цього великого полководця і оратора отримало назву «Перикла Вік». Афіни стали найбільшим політичним, економічним і культурним центром елліністичного світу.

Підводячи підсумок, можна сказати, що Перікл зіграв велику роль у розвитку всієї грецької, а відповідно і світової культури. Його ім’я гідно стояти в одному ряду з іменами таких діячів, як Сократ, Аристотель, Демосфен, і не повинно бути забуте, як і не повинна бути забута його роль в становленні демократії, розвиток мистецтва і наук.