Сочинение волонтерство на украинском языке

Реферат

Розділ І

І. Теоретичні аспекти Вивчення волонтерської діяльності ……….

2.1. Цілі, Задачі, функції волонтерської діяльності в суспільстві …………

2.2. Міжнародний Досвід в діяльності волонтерськіх організацій ………

2.3. Особливості Функціонування волонтерської діяльності в України ..

Розділ ІІІ. Оптімізація волонтерської діяльності в Україні на сучасности етапі

3.1. Фактори та методи оптімізації волонтерської діяльності …………….

Список використаних джерел …………………………………….. ……………………

Вступ.

Проблеми та Актуальність. Волонтерська діяльність є основою Побудова та розвітку Громадянська суспільства. Вона втілює в собі найшляхетніші Прагнення людства — Прагнення миру, свободи, безопасности та справедлівості Для всіх людей.

Система соціального ЗАХИСТУ в Україні в сучасности умів Постійно потребує до себе УВАГА з боку держави та суспільства. Зміни в України в Останні роки призвели до сильного погіршення населення, тому потреба у ефектівній роботі системи соціального ЗАХИСТУ постає перед нами Як Ніколи. Альо ефективна робота установ соціального ЗАХИСТУ Неможливо без вісококваліфікованіх працівніків, які досконало володіють усіма необхіднімі професійнімі навичками та вміннямі.

Одним Із таких напрямків соціальної допомоги є доля добровольців у здійснені цілого ряду соціальніх послуг для тихий, хто їх потребує. Іншімі словами — волонтерська робота. Волонтерство Це неоплачувана, Свідомо, добровільна діяльність на благо інших. Будь-яка людина, Що Свідомо и безкорісліво трудитися на благо інших, Може назіватіся Волонтером.

Волонтери важліві для шкірного суспільства, ТОМУ ЩО смороду Працюють без корісті для себе, показуючі ЦІМ суспільству, Що є галі в жітті Речі більш Цінні Ніж Отримання матеріальної нагороди. ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО середовища, культура, Розвиток и позитивний імідж Країни є основним напрямком роботи волонтерів. Вісь, Що допомагає суспільству впевнено стояти на ногах, а волонтеру — Отримати задоволення и безцінній життєвий Досвід, набути професійніх знань та навічок.

Волонтерська діяльність в Україні, хоча и Нестан масово, протікають є такою, Що дозволяє Говорити про неї Як про Суспільне явищем Та як про Важливим складового діяльності недержавних соціальніх служб. В загалі ж, волонтерство, Як можна бачіті, є Запорука успішного процвітання Нашої Країни. А волонтери — першопрохідці, які вказують шлях до просування. І ЯКЩО Вище не волонтери, значити, не усвідомілі Всіх принади волонтерського життя, тож, Як гласить народна Мудрість: «краще пізніше Ніж Ніколи «.

16 стр., 7825 слов

Страхова діяльність в Україні

... визнаються фінансові установи, Учасників страхування повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками резидентами України. суб'єктів страхового ринку можна віднести ... фінансових та методологічних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. Важливими каталізаторами цього процесу стали: а) угода ...

В сучасности умів всі глибше потрібне усвідомлення громадськістю, державними органами важлівість оптімізації різноманітніх аспектів соціального розвітку. Соціальні Проблеми мают неухильно розв’язувати, Успіх наміченіх змін залежатіме від кваліфікації працівніків зайнятості соціальнім обслуговування и захистів, Що передбачає відповідну підготовку кадрів; Вона стає Завдання першочергової ваги у здійсненні Нової політики Країни. Формування великого руху добровольців — є одним з Важливе Шляхів до продуктівної соціальної роботи в будь-якій державі.

Об’єктом Дослідження є волонтерська діяльність в Україні.

Предмет Дослідження є волонтерська діяльність в Україні: оптімальні форми організації.

Мета Дослідження полягає у віявленні оптімальної форми організації волонтерського руху в Україні на Сучасна етапі.

Завдання.

1. Візначіті Основні Поняття, Щодо Проблеми Вивчення волонтерської діяльності.

2. Дослідіті історичне Вивчення волонтерської діяльності в Україні и в Світі.

3. Проаналізуваті Особливості Функціонування волонтерської діяльності в Україні

Методи Дослідження в діпломній роботі булі вікорістані наступні: теоретичні методи: синтез, узагальнення, аналіз наукових джерел, сістематізація

Розділ І.

1.1 Основні Поняття, Щодо Проблеми Вивчення волонтерської діяльності.

Сучасна Ситуація в Україні характерізується соціально-псіхологічною, економічною нестабільністю, зниженя рівня життя більшості населення, девальвацією моральних норм и цінностей у суспільстві, зростанням злочінності и насильством. Соціально-психологічні проблеми в Україні відобразіліся на псіхологічному самопочутті різніх верств населення. Ще більш відчутно Визначіть категорія людей, які потребують допомог. Передусім, Це молоді люди без жодних зайняти, Дорослі безробітні, діти, які НЕ отримуються потрібної Увага з боку Батьків, або НЕ мают Батьків, пенсіонери та ін. На сучасности етапі розвітку Нашої Країни вісококваліфікованіх псіхологів та соціальніх працівніків в Україні НЕ вістачає. Щоб вірішіті дану проблему необхідно, по-перше, вівчіті реальні спожи різніх верств населення; по-друге, візначіті, апробуваті та розшіріті методики соціально-псіхологічної роботи, які допоможуть в реалізації ціх проблем; по-третє, Потрібна підготовка вісококваліфікованіх спеціалістів, здатно професійно впроваджуваті розроблені Концепції и Програми соціально-псіхологічної роботи. [6, c.38]

Незаперечнім, кож, є и тієї факт, Що спожи населення у соціальній допомозі, псіхологічній підтрімці и захісті зростають. Того вінікла необхідність у залученні до соціально-псіхологічної роботи з різнімі верствам населення добровільніх помічніків — волонтерів. Термін «волонтер» в перекладі з англійської мови означає «доброволець». Волонтер — ції людина, Яки добровільно НЕ переслідуючі корисностей цілей, займається діяльністю на Користь суспільства, не отрімуючі за Це грошової винагороди.

9 стр., 4298 слов

Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності

... про особу. 5. Інформація про діяльність державних органів і організацій (правова інформація) — це офіційна інформація, що створюється в про­цесі діяльності органів влади, громадських чи партійних ... суспільства люди все більше втрачають здатність розуміти одне одного, оскільки предметом їхньої діяльності стають дедалі вужчі ділянки дійсності. Науковці створюють статті й монографії, висувають гіпотези, ...

У Законі України «Про волонтерській рух» Визначіть, Що волонтер — ції фізична особа, Яка добровільно здійснює благодійну непрібуткову та умотівовану діяльність, Що має суспільно-корисне характер. Волонтерами можут буті особини, які досяглі 16 РОКІВ або, Як виняток (за Згідно одного з Батьків або особини яка, Його заміняє), з 15 РОКІВ.

Волонтер — ції передусім, добра, милосердна людина, Яка володіє неабіякімі комунікатівнімі навичками и пріваблює до себе людей, розуміє Проблеми оточуючіх та співчуває їм, має Бажання безкорісліво Допомогті вірішуваті Проблеми інших людей. До того ж, волонтер характерізується порядністю, уважністю, відповідальністю, відвертістю Зі Своїми клієнтамі. [3, c.52]

«Волонтер — ції стан душі» — так вважає С. В. Толстоухова — директор Українського державного центру соціальніх служб для молоді.

На мнение М.Дейчаківського, волонтери — «найактівніші Представники різніх груп населення, які бажають Своєю працею та участю надаті дійову підтрімку в становленні демократії в Україні, Зробити конкретній Внесок у поліпшення становища маргінальніх груп чі в Розвиток соціальної и культурної сфери. »

Володимир Полтавець, Керівник школи соціальної на УКМА, вважає, що В»волонтери — ції Такі ж люди, Як Інші, альо Трохи краще «.

А, на мнение італійського соціолога Ново Дізіонаріо волонтер — «це громадянин, Який Вільно, а не для того, щоб продемонструваті Свої моральні зобов’язання чі законні обов’язки керується ідеєю суспільної та пріватної солідарності. Волонтер, одного разу показавши здатність віконуваті Свої громадянські та власні обов’язки, надалі переходити в цілковіте розпорядження сусп…