Скульптура » Українські и

Реферат

ВСТУП: СКУЛЬПТУРА — вид образотворчого мистецтва </ p>

— Скульптура (лат. sculptura, від sculpo — висікаю, вирізаю), ліпка,пластику (грец. plastike, від plasso — ліплю), вид образотворчогомистецтва, що базується на принципі об’ємного, фізично тривимірногозображення предмета. Як правило, об’єкт зображення в скульптурі —чоловік, рідше — тварини (анімалістичні жанр), ще рідше — природа

(пейзаж) і речі (натюрморт).

Постановка фігури в просторі, передача їїруху, пози, жесту, світлотіньову моделювання, що підсилює рельєфністьформи, архітектонічна організація об’єму, зоровий ефект його маси,вагових відносин, вибір пропорцій, специфічних в кожному випадку характерсилуету є головними виразними засобами С. Об’ємнаскульптурна форма будується в реальному просторі за законами гармонії,ритму, рівноваги, взаємодії з навколишнім архітектурної або природногосередовищем і на основі спостережень в натурі анатомічних (структурних)особливостей тієї чи іншої моделі. </ p>

— Розрізняють два основні різновиди скульптури: круглу скульптуру,яка вільно розміщується в просторі, і рельєф, де зображеннярозташовується на площині, що утворює його фон. До творів круглоїскульптури, що звичайно вимагає кругового огляду, відносяться: статуя (фігура взростання), група (дві або декілька фігур, складових єдине ціле),статуетка (фігура, значні менша натуральної величини), торс

(зображення людського тулуба), бюст (погрудноє зображення людини)і т.д. Форми рельєфу варіюються залежно від його призначення іположення на архітектурній площині (фриз, фронтонна композиція, плафон іт. д.).

По висоті і глибині зображення рельєфи підрозділяються на низькі —барельєф, високі — горельєф, поглиблені і контррельєфи. </ p>

 • За змістом і функціям скульптура ділиться на монументально-декоративну,станкову і так звану скульптуру малих форм. Хоча ці різновидискульптури розвиваються в тісній взаємодії, у кожної з них є своїособливості. Монументально-декоративна </ p>

— Скульптура розрахована на конкретне архітектурно-просторовеабо природне оточення. Вона носить яскраво виражений суспільний характер,адресується до мас глядачів, розміщується перш за все в суспільнихмісцях — на вулицях і площах міста, в парках, на фасадах і в інтер’єрахгромадських споруд. Монументально-декоративна скульптура покликанаконкретизувати архітектурний образ, доповнювати виразністьархітектурних форм новими відтінками. Здатність монументально-декоративноїскульптури вирішувати великі ідейно-образні задачі з особливою повнотоюрозкривається в творах, які називають монументальними і до якихзазвичай відносять міські пам’ятники, монументи, меморіальні споруди.

25 стр., 12440 слов

Монументально-декоративная скульптура Москвы первой половины 30-50х годов

... большое идейное и художественное значение, поскольку советское искусство тех лет было преимущественно искусством крупных монументальных сюжетов и образов. Взять, к примеру, декоративные решения семи небоскребов в Москве, Всесоюзной ... классических традиций Иодко Р. Р., в своей работе «Построение рельефа на плоскости», он также ссылается на скульптуру Древней Греции, считая, что развиваясь в синтезе ...

Величавість форм і довговічність матеріалу з’єднуються в них зпіднесеністю образного ладу, широтою узагальнення. </ p>

— Станкова скульптура, прямо не пов’язана з архітектурою, носить більшінтимний характер. Зали виставок, музеїв, житлові інтер’єри, де її можнарозглядати зблизька і у всіх деталях, є звичайною її середовищем. Тимсамим визначаються особливості пластичної мови скульптури, її розміри,улюблені жанри (портрет, побутовий жанр, ню, анімалістичні жанр).

Станкової скульптури в більшій мірі, ніж монументально-декоративної,властиві інтерес до внутрішнього світу людини, тонкий психологізм,розповідність. </ p>

 • Скульптура малих форм включає широкий круг творів, призначенихпереважно для житлового інтер’єру, і багато в чому замикається з декоративно -прикладним мистецтвом. До скульптури малих форм належать також монети,медалі та гемми. </ p>
 • Призначення і зміст скульптурного твору визначають характер йогопластичної структури, а вона, у свою чергу, впливає на вибірскульптурного матеріалу. Від природних особливостей і способів обробкиостаннього багато в чому залежить техніка скульптури. М’які речовини (глина,віск, пластилін і т. п.) служать для ліплення;
 • при цьому найбільшспоживаними інструментами служать дротяні кільця і стеки. Твердіречовини (різні породи каменю, дерева та ін) обробляються шляхом рубки

(висікання) або різьблення, видалення непотрібних частин матеріалу і поступовоговивільнення ніби прихованою в ньому об’ємної форми; для обробки кам’яногоблоку застосовуються молоток (киянка) і набір металевих інструментів

(шпунт, скарпель, троянки тощо), для обробки дерева — переважнофасонні стамески і свердла. Речовини, здатні переходити з рідкогостану в твердий (різні метали, гіпс, бетон, пластмаса і т. п.),служать для відливання творів скульптури за допомогою спеціальновиготовлених форм. Для відтворення скульптури в металі вдаютьсятакож до гальванопластики. У нерозплавленому вигляді метал для скульптуриобробляється за допомогою кування і чеканки. Для створення керамічнихскульптур уживаються особливі сорти глини, яка зазвичай покриваєтьсярозписом або кольоровою глазур’ю і обпалюється у спеціальних печах. Колір вскульптурі зустрічається з давніх пір: добре відома розфарбованаскульптура античності, середніх віків, Відродження, бароко. Скульптори 19 —

20 ст. зазвичай задовольняються природним кольором матеріалу, вдаючись внеобхідних випадках лише до його однотонної підфарбовування, тонування. Однак досвід

1950-60-х рр.. свідчить про знову прокинувся інтерес до поліхромноїскульптурою. Схематично процес створення скульптурного твору можнарозчленувати на ряд етапів: </ p>

 • ліплення (з пластиліну чи глини) ескізу і етюдів з натури;
 • </ p>
 • виготовлення каркаса для крупою скульптури або щита для рельєфу (залізністрижні, дріт, цвяхи, дерево);
 • робота на обертовому верстаті абовертикально укріпленому щиті над моделлю в заданому розмірі;
 • перетворенняглиняної моделі на гіпсову за допомогою «чорної» або «кусковий» форми;
 • їїпереклад в твердий матеріал (камінь або дерево) з використаннямпунктіровальной машини і відповідної техніки обробки або відливання зметалу з наступною карбуванням;
 • платініровка або підфарбовування статуї.

Відомі також твори скульптури, створені з твердих матеріалів

35 стр., 17159 слов

Творчество И.Е. Репина. Костюм стиля «романтизм». Скульптура ...

... скотинную» (по выражению Стасова), Репин основное внимание уделяет раскрытию характеров бурлаков и их переживаний. Все ... нескольких переделок к весне 1873 г. работа была окончена. Обратимся к рассмотрению картины. ... Репин свой первый учебный год в Академии - важную лекцию по начертательной геометрии, занятия скульптурой, ... обращения к формам монументального искусства. Поражает простота и лаконизм ...

(мармур, дерево) без попереднього ліплення глиняного оригіналу (т. зв.техніка taille directe, тобто прямої рубки, що вимагає винятковогомайстерності) </ p>

 • ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СКУЛЬПТУРИ </ p>
 • Виникнення скульптури, що відноситься до первісної епохи,безпосередньо пов’язане з трудовою діяльністю людини і магічнимвіруваннями. У палеолітичних стоянках, відкритих в багатьох країнах

(Монтеспан у Франції, Віллендорф в Австрії, Мальта і Буреть в Радянському

Союзі та ін), виявлені різноманітні скульптурні зображення тварин іжінок — попередниць роду, до яких належать і т. н.палеолітичні Венери. Ще ширше коло неолітичних скульптурнихпам’ятників. Кругла скульптура, зазвичай невеликих розмірів, різала зм’яких порід каменю, з кістки і дерева; рельєфи виконувалися на кам’янихпластинах і стінах печер. Скульптура часто служила засобом прикрасиначиння, знарядь праці і полювання, використовувалася як амулети. Прикладомпізньої неолітичної і енеолітичної скульптури на території СРСРє трипільська керамічна пластика, великі кам’яні зображеннялюдей ( «кам’яні баби»), скульптурні прикраси з бронзи, золота, сріблата ін Хоча для первісної С. типова спрощеність форм, вона нерідковідрізняється гостротою життєвих спостережень і яскравою пластичноївиразністю. Подальший розвиток скульптура отримала в періодрозкладання первіснообщинного ладу, у зв’язку із зростанням розподілу праці татехнологічним прогресом; найяскравіші пам’ятники цього етапу — скіфськізолоті рельєфи, теракотові голови культури Нок, типологічнорізноманітна дерев’яні різьблені скульптура океанійцев. </ p>

 • У мистецтві рабовласницького суспільства скульптура виділилася як особливийрід діяльності, який має специфічні завдання і своїх майстрів.

Скульптура Стародавнього, яка служила висловомвсеосяжної ідеї деспотизму, увічнення суворої суспільної ієрархії,прославлянню влади богів і царів, містила в собі має об’єктивнузагальнолюдську цінність потяг до значного і зробленого. Такаскульптура Стародавнього Єгипту: величезні нерухомі сфінкси, повні величі;статуї фараонів і їхніх дружин, портрети вельмож, з канонічними позами тафронтальним побудовою за принципом симетрії і рівноваги; колосальнірельєфи на стінах гробниць і храмів і дрібна пластика, пов’язані ззаупокійним культом. Подібними шляхами розвивалася скульптура іншихдавньосхідних деспотій — Шумеру, Аккада, Вавілонії, Ассирії. </ p>

Інший, гуманістичний характер носить скульптура Стародавньої Греції і частково

Стародавнього Риму, звернена до маси вільних громадян і багато в чомузберігає зв’язок з античною міфологією. В образах богів та героїв, атлетіві воїнів скульптори Стародавньої Греції втілюють ідеал гармонійно розвиненоїособистості, стверджують свої етичних і естетичних подання. На змінунаївно-цілісної, пластично-узагальненої, але кілька скутоюскульптурі періоду архаїки приходить гнучка, розчленована, заснована наточному знанні анатомії скульптура класики, що висунула таких великихмайстрів, як Мирон, Фідій, Поліклет, Скопас, Пряксітель, Лісіпп.

5 стр., 2176 слов

Українська скульптура кінця XVIII–першої половини XIX ст

... 19 століття, українська національна культура активно розвивається, набуває самобутніх рис. Розвитку набуває і скульптура. Розділ 1. Українська скульптура ... скульптури (рококо). Рококо - реверсований стиль щодо бароко, що в другій половині 18 ст. дійшов (з Франції ... України ... скульптура ратуші славить людський героїзм, протистояння злу. У найбільш поширених в тематично-жанровій скульптурі ... "Життя невеселе", ...

Реалістичний характер давньогрецьких статуй і рельєфів (нерідкопов’язаних із культовою архітектурою), надгробних стел, бронзових ітеракотових статуеток наочно проявляється у високій майстерностізображення оголеного або задрапіровані людського тіла.

Сформулювати закони його пропорційності на основі математичнихрозрахунків спробував Поліклет в теоретичному творі «Канон». Удавньогрецькій скульптурі вірність дійсності, життєвавиразність форм поєднуються з ідеальною узагальненістю образу. У періоделлінізму громадянської пафос і архітектонічна ясність класичноїскульптури змінюються драматичної патетикою, бурхливими контрастами світла ітіні; образ набуває помітно більший ступінь індивідуалізації. Реалізмдавньоримської скульптури особливо повно розкрився в мистецтві портрета,вражає гостротою індивідуальної та соціальної змалювання характерів.

Одержав розвиток рельєф з історико-розповідного сюжетами, що прикрашаєтріумфальні колони і арки; склався тип кінного пам’ятника (статуя Марка

Аврелія, згодом встановлена Мікеланджело на площу Капітолію у

Римі).

</ P>

 • Християнська релігія як основна форма світогляду багато в чомувизначила характер європейської скульптури середніх віків. Як необхіднеланка скульптура входить в архітектурне тканина романських соборів,підкоряючись суворої урочистості їх тектонічного ладу. У мистецтвіготики, де рельєфи і статуї апостолів, пророків, святих, фантастичнихістот, а часом і реальних осіб буквально заповнюють портали соборів,галереї верхніх ярусів, ніші башточок і виступи карнизів, скульптура граєособливо помітну роль. Вона як би «олюднює» архітектуру, підсилюєїї духовну насиченість. У Древній Русі високого рівня досягломистецтво рельєфу (київські шиферні рельєфи, оздоблення володимиро -суздальських храмів).

  У середні віки скульптура отримала широкий розвиток вкраїнах Середнього і Далекого Сходу;

 • особливо велике світовехудожнє значення скульптури Індії, Індонезії, Індокитаю,монументальної за характером, що поєднує потужність побудови обсягів зчуттєвої вишуканістю моделювання. </ p>
 • У 13-16 ст. західно-європейська скульптура, поступово звільняючись відрелігійно-містичного змісту, переходить до більш безпосередньогозображення життя. Раніше, ніж в скульптурі інших країн, у 2-ій половині

13 — початку 14 ст. нові, реалістичні тенденції виявилися в скульптурі

Італії (Нікколо Пізано та інші скульптори Проторенесансу).

У 15-16 ст.італійська скульптура, спираючись на античну традицію, все більше тяжієдо вираження ідеалів ренесансного гуманізму. Втілення яскравих людськиххарактерів, пройнятих духом жізнеутвержденія, стає її головноюзавданням (творчість Донагелло, Л. Гіберті, Верроккьо, Луки делла Роббіа,

6 стр., 2613 слов

Скульптура гимн человеку

... Самофра-кійської (скульптор невідомий), так і звичайних людей – статуя Дискобола (скульптор Мірон), «Дорифор» та «Діадумен» (скульптор Поліклет). Слід зазначити, що у давньогрецькому мистецтві існували як одиничні скульптури, так ... позиції огляду відкривають в об'ємному зображенні різні його грані. Скульптура – один з найдавніших видів мистецтва, що бере свій початок з глибини століть. Розвиток ...

Якопо делла Кверча та ін.) Був зроблений важливий крок вперед у створеннівільно стоять (тобто відносно незалежних від архітектури) статуй, ввирішенні проблем пам’ятника у міському ансамблі, багатопланового рельєфу.

Удосконалюється техніка бронзового лиття, карбування, використовується в С.техніка майоліки. Однією з вершин мистецтва Відродження з’явилисяскульптурні твори Мікеланджело, повні титанічної потужності інапруженого драматизму. Переважне інтерес до декоративних завданьвідрізняє скульпторів маньєризму (Б. Челліні та ін).

З скульпторів

Відродження в інших країнах набули популярність Клаус Слютер

(Бургундія), Ж. Гужон і Ж. Пілон (Франція), М. Пахер (Австрія), П. Фішер і

Т. Ріменшнейдер (Німеччина).

У скульптурі барокко ренесансна гармонія іясність поступаються місцем стихії мінливих форм, підкреслено динамічних,нерідко виконаних урочистої пишності. Стрімко зростаютьдекоративні тенденції: скульптура буквально сплітається з архітектуроюцерков, палаців, фонтанів, парків. В епоху бароко створюються такожчисленні парадні портрети та пам’ятники. Найбільші представникискульптури бароко — Л. Берніні в Італії, А. Шлютері в Німеччині, П. Пюже під

Франції, де в тісному зв’язку з бароко розвивається класицизм (риси обохстилів переплелися в творчості Ф. Жірардона, А. Куазевокса та ін.)

Принципи класицизму, наново осмислені в епоху Просвітництва, зіграливажливу роль у розвитку західно-європейської скульптури 2-й половини 18 — 1 —ї третини 19 ст., в якій разом з історичними, міфологічними іалегоричними темами велике значення придбали портретні завдання (Ж. Б.

Пігаль, Е. М. Фальконе, Ж. А. Гудон у Франції, О. Канова в Італії, Б.

Торвальдсен у Данії).

</ P>

 • У російській скульптурі з початку 18 ст. відбувається перехід від середньовічнихрелігійних форм до світських; розвиваючись у руслі загальноєвропейських стилів —бароко і класицизму, вона поєднує пафос утвердження новоїдержавності, а потім і просвітницьких громадянських ідеалів зусвідомленням нововідкритій пластичної краси реального світу.

Величним символом визначилися в петровську епоху новихісторичних устремлінь Росії став пам’ятником Петру I в Петербурзіроботи Е. М. Фальконе. Прекрасні зразки паркової монументально -декоративної скульптури, дерев’яного різьблення, парадного портрета з’являютьсявже в 1-й половині 18 ст. (Б. К. Растреллі та ін.) У 2-ій половині 18 — 1-йполовині 19 ст. складається академічна школа російської скульптури,яку представляє плеяда видатних майстрів. Патріотичний пафос,величавість та класична ясність образів характеризують творчість Ф. І.

Шубіна, М. І. Козловського, Ф. Ф. Щедріна, І. П. Мартоса, В. І. Демут —

Малиновського, С. С. Піменова. Тісний зв’язок з архітектурою, рівноправнестановище в синтезі з нею, узагальненість образного ладу типові дляскульптури класицизму. У 1830-40-і рр.. в російській скульптурі все більшепроступає прагнення до історичної конкретності образу (Б. І.

Орловський), до жанрової характерності (П. К. Клодт, Н. С. Пименов).

</ P>

— У 2-й половині 19 ст. в російській та західно-європейській скульптурі знаходитьвідображення загальний процес демократизації мистецтва. Класицизму, якийтепер перероджується в салонне мистецтво, протистоїть реалістичнерух з його відкрито вираженою соціальною спрямованістю, визнаннямповсякденного життя, гідного уваги художника, зверненням до теми праці,до проблем суспільної моралі (Ж. Кіл’ав у Франції, К. Менье в Бельгії таін).

5 стр., 2029 слов

Скульптура як вид мистецтва

... реалистические тенденции проявились в скульптуре Италии (Никколо Пизано и другие скульпторы Проторенессанса). В 15-16 вв. итальянская скульптура, опираясь на античную традицию, всё больше ... изобразительными; словесно-музыкальному - песенному и актёрско-танцевальному - пантомимическому синтезу). Каждый вид искусств непосредственно характеризуется способом материального бытия его произведений и ...

Реалістична російська скульптура 2-ї половини 19 ст. розвивається підсильним впливом живопису передвижників. Характерна для останніх глибинароздумів над історичними долями батьківщини відрізняє і скульптурнетворчість М. М. Антокольского. У скульптурі затверджуються сюжети, взятіз сучасного життя, селянська тема (Ф. Ф. Каменський, М. А. Чижов, В.

А. Беклемішев, Е. А. Лансере).

</ P>

— У реалістичному мистецтві 2-ї половини 19 ст. догляд багатьох майстрів відпрогресивних суспільних ідей став однією з причин занепаду монументально -декоративної скульптури. Іншими його причинами були історично неминучав умовах розвинутого капіталізму втрата скульптурою можливості виражатизагальнозначущі ідеали, порушення стилістичних зв’язків скульптури зархітектурою, розповсюдження натуралістічес?? їх течій. Спробиподолання кризи типові для С. кінця 19 — початку 20 ст. У пошукахстійких духовних та естетичних життєвих цінностей вона розвиваласярізноманітними шляхами (імпресіонізм, неокласицизм, експресіонізм і т.д.).

Потужний вплив на всі національні школи надає глибокопроникаюче в життя і в закони реалістичної пластики творчість О.

Родена, А. Майола, Е. А. Бурделя у Франції, Е. Барлаха в Німеччині, І.

Мештровича в Хорватії. Виявом прогресивних тенденцій російської С. цьогоперіоду стає мистецтво С. М. Волнухін, І. Я. Гінцбурга, П. П.

Трубецького, А. С. Голубкіної, С. Т. Коненкова, А. Т. Матвєєва, Н. А.

Андрєєва. Разом з оновленням змісту змінюється і художню мовускульптури, підвищується значення пластично-виразної форми. </ p>

 • В умовах кризи буржуазної культури в 20 ст. розвиток скульптураприймає суперечливий характер і часто пов’язано з різнимимодерністськими течіями і формалістичними експериментами кубізму (А. П.

Архипенко, А. Лоран), конструктивізму (Н. Габо, А. Певзнер), сюрреалізму

(Х. Арп, А. Джакометті), абстрактного мистецтва (А. Колдер) і т. п.

Модерністські тенденції в С., поривають з національними реалістичнимитрадиціями, призводять до повної відмови від зображення дійсності,нерідко — до створення декларативно антігуманістіческіх образів. </ p>

 • СКУЛЬПТУРА РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ </ p>

— модерністські течії послідовно протистоїть радянська скульптура,розвивається по шляху соціалістичного реалізму. Її становлення невіддільневід ленінського плану монументальної пропаганди, на основі якого булистворені перші революційні пам’ятники і пам’ятні дошки, а в подальшомубагато значні твори монументальної скульптури. У пам’ятках,споруджених у 20-30-х рр.. (В. І. Леніну, скульптор С. А. Євсєєв, і С. М.

Кірову, скульптор Н. В. Томський, — у Ленінграді; К. А. Тімірязєва,скульптор С. Д. Меркуров, см. илл., і Н. Е. Бауманн, скульптор Б. Д.

Корольов, — у Москві; Т. Г. Шевченку в Харкові, скульптор М. Г. Манізер), вмонументально-декоративної скульптури, який прикрашав великі суспільнібудівлі, станції метрополітену. Центральними в скульптурі 20-30-х рр..стають тема революції ( «Жовтень» А. Т. Матвєєва), образ учасникареволюційних подій, будівельника соціалізму. У станкової С. велике місцезаймають портрет ( «ленініани» Н. А. Андрєєва; роботи А. С. Голубкіної, С.

3 стр., 1430 слов

Скульптура. Известные скульпторы Казахстана

... в направлении Караганды. Скульптура Казахстана интенсивно развивается. Появляются новые памятники, монументальные сооружения в городах Республики Казахстан. Заключение Создание скульптуры - это активный трудовой процесс. Творчество скульптора - тяжелая физическая ...

Д. Лебедєвої, В. Н. Домогацкого тощо), а також зображення людини-борця

( «Булижник — зброя пролетаріату» І. Д. Шадра), воїна ( «Часовий» Л. В.

Шервуда), робочого ( «Металург» Г. І. Мотовилова).

Розвиваєтьсяанімалістичні скульптура (І. С. Єфімов, В. А. Ватагін), помітнооновлюється скульптура малих форм (В. В. Кузнецов, Н. Я. Данько та ін.)

У роки Великої Вітчизняної війни 1941-45 на перший план виступає тема

Батьківщини, радянського патріотизму, комунізму, ідеї існуючого ладу,осіб епохи втілена в портретах героїв (В. І. Мухіна, С. Д.

Лебедєва, Н. В. Томський), у напружено-драматичних жанрових фігурах ігрупах (В. В. Лішев, Е. Ф. Белашова та ін.) </ p>

 • Трагічні події та героїчні звершення військових років знайшли особливояскраве відображення в скульптурі меморіальних споруд 40-70-х рр.. (Е. В.

Вучетич, Ю. Мікенас, Л. В. Буковський, Г. Йокубоніс та ін.) У 40-70-х рр..скульптура відіграє активну роль декоративного або просторовогоорганізуючого компонента в архітектурі громадських будівель і комплексів,використовується при створенні містобудівних композицій, в яких поряд зчисленними новими пам’ятниками (М. К. Анікушин, В. З. Бородай, Л. Е.

Кербель, А. П. Кибальник, Н. Нікогосян, В. Е. Цигаль та ін) важливе місценалежить садово-паркової скульптури, статуям на автострадах та під’їзнихшляхи до міста, скульптурному оформленню житлових кварталів і т. п. Дляскульптури малих форм, що проникає в побут, примітно прагненняестетично індивідуалізувати сучасний інтер’єр. Гостре почуттясучасності, пошуки шляхів оновлення пластичної мови характерні длястанкової скульптури 2-й половини 50-70-х рр.. Спільними для багатьохнаціональних шкіл радянської скульптури є прагнення втілитихарактер сучасної людини — будівника комунізму, звернення до темдружби народів, боротьби за мир. Ті ж тенденції властиві й скульптурі іншихсоціалістичних країн, що висунула ряд великих майстрів (К. Дуніковський в

Польщі, Ф. Кремер в НДР, А. Августінчіч в Югославії, Ж. Кішфалуді-Штробль в

Угорщини та ін.) У західно-європейській скульптурі реакція проти фашизму івійни викликала активізацію найбільш прогресивних сил, сприяластворення творів, пройнятих високим гуманістичним пафосом

(скульптори М. Мадзакураті, Дж. Манцу в Італії, В. В. Аалтонен у Фінляндіїта ін.) Скульптура передових художників пропагує прогресивні ідеїсучасності, з особливою широтою, епічністю й експресією відтворюєісторичні та сучасні події, в той час як представники різнихмодерністичної течій поривають живий зв’язок з реальністю, ідучи відактуальних життєвих проблем у світ суб’єктивної фантастики іформалістичних експериментів. </ p>

 • ВИСНОВОК </ p>
 • У даній роботі я розглянула скульптуру. Це один з видівобразотворчого мистецтва. Цікаво як складаються справи в сучаснійскульптурі? </ p>
 • Сучасна скульптура займає більшу частину зборів. Вонапредставлена творами московської та ленінградської (петербурзької)шкіл. Роботи А. Г. Пологовий, Т. М. Соколової, Н. В. Богушевская, А. Н. Красулина,

Д. М. Шаховського відобразили такі риси московської пластичної школи якактивізація художньої мови, театральність, яскрава образність,експресія. Сучасній петербурзької пластиці також властиваекспресивність, з особливою силою проявляється в роботах таких різнихскульпторів, як Л. К. Лазарєв, Л. С. ланець, О. З. Годес. До архаїки, допримітивної пластики палеоліту звертається до своїх жіночих образах

11 стр., 5070 слов

Миниатюрная скульптура

... — лепка, высекание, литьё, ковка, чеканка и др. Скульптура малых форм…… История развития миниатюрной скульптуры На протяжении тысячелетий миниатюрные фигурки отражают эволюционный путь развития человеческого общества. Они ... в Москве). Это большая заслуга всего советского искусства, этим могут гордиться и советские мастера ваяния. Если спросить любого человека, знает ли он, что такое скульптура, ...

М. М. Єршов. Новаторство, метафоричність художнього мови відрізняютьтвори К. М. Сімуна. Гротесковій виразністю, неординарнимрішенням просторово-композиційних завдань відзначені роботи

Д. Д. Камінкера і «озерковской» групи художників. </ P>

 • Список використаної літератури </ p>
 • БАЛТУН П. К. «Н. В. Томський »Образотворче мистецтво, Москва 1974р.

Скульптура., Москва 1974р.

ЕРМОНСКАЯ В. В. «М. Г. Манізер» видавництво Академії Мистецтв СРСР,

Москва 1961р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Н. В. «Монументальність мистецтва: Про шляхи розвитку монументальноїскульптури ». Жур. «Художник» 1968 № 5, стор 11

ЧЕРВОНА С. «Радянське монументальне мистецтво». Радянський художник,

Москва 1962р. </ P>

 • </ p>