Як писати есе англійською — приклади англійського есе

Реферат

Що за звір такий «есе» і, як з ним боротися? Безперечно, краще всього його приручити. Пропонуємо разом тут і зараз розкласти все по поличках і розібратися, як писати есе.

Найчастіше, вдало написане есе може відкрити масу можливостей на дорозі до реалізації нас самих, а разом із тим і втіленню наших заповітних бажань і цілей.

Зміст статті:

Що таке есе з англійської

Есе з англійської

Як писати есе англійською — приклади англійського есе, изображение 1

Есе дуже схоже з твором- міркуванням, однак, головна відмінність цих жанрів в цілі написання есе — твір англійською мовою завжди має висновок, а есе лише спонукає читача замислитися і зробити власний. В есе автор лише розмірковує, піднімає актуальні теми, але не робить остаточний висновок, на відміну від твору. Стаття дійсно дуже схожа на есе, адже немає певної структури, є актуальна тематика.

Однак, стаття є витвором журналістики на відміну від есе. Саме цей фактор і робить статтю єдиною і неповторною у світі публіцистичного жанру. І щоби у вас не залишилося ні єдиного бажання порівнювати есе з рефератом, розгляньмо останні відмінності. В першу чергу реферат більший за об’ємом, біля 5 сторінок, в той час як есе займає частіше всього 1.5 — 2 сторінки.

Також в есе розповідь йде від лиця автора, а реферат являє собою доповідь на чітко визначену тему.

Де стане в нагоді есе з англійської:

Однак, це не всі моменти, де може стати в нагоді есе. Не секрет, що написання есе розвиває уявлення, допомагає розвинути навички аналітичного мислення.

Читайте також:

Висновок: хочете розвиватися — пишіть есе. Воно займає вкрай важливу роль в школі, університеті й навіть на роботі. Дуже важливо навчитися розуміти, як правильно писати есе англійською, щоби ще зі шкільного віку впевнено йти до успіху.

Як писати есе англійською — приклади англійського есе, изображение 2

Види есе

Існує 3 види есе з англійської мови:

 • For & Against Essays («За та Проти»).

 • Points to consider («Проблема і рішення»).

 • opinion essays («Особлива думка»).

  71 стр., 35271 слов

  Сочинения по украинской литературе для выпускников средних школ

  ... випускника має виявити його навички логічно мислити, здатність pобити висновки, особисте бачення пpоблем, яке може не співпадати з автоpським. Екзаменаційні pоботи на теми, що ... названої теми, оpігінальний спосіб викладу, обізнаність з фактами, епізодами, обpазами, поетичними висновками тощо. Екзаменаційний твіp випускника вимагає відповідного pівня гpамотності (оpфогpафічної, пунктуаційної, ...

For & Against Essays

Есе «За та Проти» — в даному типі есе основним завданням варто розглянути дві існуючі точки зору. Важливо об’єктивно оцінити обидві позиції та виразити своє бачення кожної зі сторін.

Структура:

 1. Вступ (тут важливо схарактеризувати тему, про яку буде йти мова, не виказуючи свою власну думку).
 2. Основна частина (тут важливо виразити свою думку про проблему, привести приклади та докази).
 3. Висновок (в даному розділі ви робите підсумки й сумуєте все вищеперелічене. Пам’ятайте, що в даному типі есе конкретний висновок робити не слід, можна лише розподілити по двох шальках терезів всі аргументи).

Важливо! Слова I think , I believe , In my opinion , etc. можна вживати тільки у висновку , де ви висловлюєте свою позицію.

Корисні фрази:

При розгляді точок зору ( початок есе):

firstly – по-перше;

in the first place – на першому місці;

to begin with – почнемо з;

secondly – по-друге;

finally – кінець кінцем.

Щоби вказати переваги :

another – інше;

an additional advantage ofis … – додаткова перевага чогось є;

the main advantage ofis … – додаткова перевага чогось є.

Щоби вказати недоліки :

a further – наступний;

a major disadvantage / drawback of … – основний недолік;

the greatest / most serious / first disadvantage – основний недолік;

another negative side of … – інша негативна сторона цього…

Щоби представити кожну точку зору :

one point / argument in favour of … – oдин аргумент на користь…;

one point / argument against … – один аргумент на проти…;

it could be argued that … – існують суперечки, що…

міркуванні

moreover – більш того;

in addition – в додаток;

furthermore – крім того;

besides – крім;

apart from – крім;

as well as – так само, як;

also – також;

both – обидва;

there is another side to the question … – є інша сторона цього питання…

14 стр., 6954 слов

Театральна педагогіка

... Міністрів України [1]. 1.2 Театральна педагогіка як фактор гуманізації освітньої системи На початку XXI проблема гуманізації освіти, набуваючи універсального характеру, перебуває в центрі уваги світового і ... знаряддям праці педагога є власна особа, професійна зрілість якої дозволяє знаходити оптимальні рішення в постійно змінній “виробничій” ситуації і яка врешті-решт визначає результати всієї ...

Для того, щоби виразити контраст :

however – проте;

on the other hand – з іншої сторони;

still – ще;

yet – ще;

but – але;

nevertheless – проте;

it may be said / claimed that – говорять, що…;

although – хоча;

while – в той час, як…;

despite / in spite of – не дивлячись на…

Opinion Essays

« Особлива думка » — в даному типі есе важливо виразити свою позицію відносно тої чи іншої проблеми. Важливо приводити приклади, аргументи на користь вашої думки, а також виражати свою позицію достатньо прозоро.

 1. Структура:
 2. Вступ (тут важливо вказати питання, яке буде розглядатися, а також вашу позицію відносно нього).

 3. Основна частина (важливо вказати думки, протилежні вашій, пояснити, чому вони мають право на існування, а також привести аргументи на користь вашої думки).

 4. Висновок (в даному розділі ви ще раз висловлюєте свою точку зору іншими словами).

Корисні фрази :

Для того, щоби висловити власну думку:

to my mind … – моя думка;

in my opinion / view … – я вважаю…;

I firmly believe … – я твердо впевнений…;

I am (not ) convinced that … – я не впевнений, що…;

I (definitely ) feel / think that … – я безумовно вважаю, що…;

it seems / appears to me … – схоже на те, що…

Points to consider essays

Есе «Проблема і рішення» пишеться в формальному стилі. Важливо поставити проблему, потім розглянути шляхи її рішення.

 1. Структура:
 2. Вступ (тут ви маєте заявити про проблему).

 3. Основна частина (важливо показати можливі шляхи рішення проблеми і її наслідки).

 4. Висновок (в даному розділі ви висловлюєте свою особисту думку про рішення проблеми).

Корисні фрази :

пояснити ситуацію

because – тому що

due to (the fact that ) – завдяки чомусь

the reason is that – причина в тому, що

thus – таким чином

consequently – в результаті

so that … – таким чином

in order to … – для того, щоби

with the purpose of – з ціллю

intention of (+ing ) – з наміром

вірогідність

it can / could / … – можливо…

it is possible – можливо;

unlikely – навряд чи;

foreseeable – передбачувано;

certain that … – впевнений, що…;

the likelihood – ймовірність.

Як писати есе англійською — приклади англійського есе, изображение 3

Лексика и грамматика в эссе по английскому

Формула побудови позитивної пропозиції в Past Simple

It’s generally believed that …

Заведено вірити, що…

Secondly, many people claim that …

По-друге, більшість заявляють, що…

An advantage, of… is …

Перевага цього в тому, що…

On the other hand, it is often claimed that…

З іншої сторони, завжди заявляють,

що…

In addition, most people would agree that the most serious disadvantage of… is…

На додаток, багато хто погодиться,

найсерйознішим недоліком є…

Furthermore, it is generally believed that…

Більш того, заведено вважати, що…

Taking everything into consideration…

Брати все до уваги…

Although, it must be said that there is no absolute answer to the question of…

Проте, слід сказати, що немає однозначної відповіді на це питання…

Thus, no one can deny or raise an objection against the fact that …

Таким чином, ніхто не може

заперечувати й висловлювати

заперечення проти факту, що…

In the first place, it is my belief that …

Насамперед, я вірю, що…

Secondly, what is more efficient…

По-друге, що є більш раціональним…

This can be clearly shown by the fact that …

Це може ясно показати той факт,

що…

In contrast, it must be admitted that …

В контрасті, можна добавити, що…

Taking everything into account, it must be said that …

Брати все до уваги, слід

сказати, що…

People should focus their attention on ways to overcome the problem of …

Людям слід зосередитися на шляхах

рішення проблеми…

As the result…

В результаті..

Secondly, the alternative way to solve the problem of … would be …

По-друге, альтернативним

рішенням проблеми буде…

One final suggestion, which would help enormously, is to …

Одне фінальне рішення, яке

неодмінно допоможе…

To sum up, there are several measures which could be taken to improve…

Підсумувавши, є декілько мір,

які слід прийняти…

Правила написання есе англійською мовою

Дотримуйтеся структури. Не забувайте користуватися чернеткою. Робіть собі нотатки, окресліть план написання есе англійською, накидайте список всіх аргументів перед тим, як почати писати. Важливо бути у всеозброєнні й готовим до будь-якої теми.

Краще за все готуватися до написання англійського есе заздалегідь, і писати їх чим більше, тим краще. Таким чином, яка би тема вам не трапилася, ви зможете її розвинути на основі тих знань і досвіду, які отримали за час підготовки.

Есе може бути ідеальне за змістом, проте, якщо воно буде містити , все пропало. Обов’язково не забудьте перевірити свою роботу після написання. Бажано зробити це двічі. Спочатку з самого початку і до кінця, а потім прочитати всю роботу у зворотньому порядку. Роботу варто читати у зворотньому порядку для виявлення помилок у словах.

Обов’язково дотримуйтесь стилю одного з трьох типів есе у всій своїй роботі. В есе важливо дотримуватися конкретики, але не слід робити його занадто коротким. Найчастіше есе складається з 180-320 слів, в залежності від цілі написання. Не забувайте про linking words. Вони показують грамотність автора. Користуйтеся цитатами, які підтвердять ту, чи іншу думку.

Важливо ! Кількість слів в есе з англійської зазвичай коливається від 180 до 320 слів .

Можемо зробити висновок, есе — не так страшно, як може здатися на перший погляд. Головне — підготовка. Навіть прочитавши всього лише цю статтю, Ви вже оволодієте достатньою інформацією, щоби розуміти, як писати есе англійською. Справа за дрібницею — практика.

Пишіть, як можна більше есе. Надихайтеся, щоби написати есе з англійської на тему не знайому для вас, будь то порятунок тварин або ж тенденції світового мистецтва.

Як писати есе англійською — приклади англійського есе, изображение 4

Якщо все ж таки сумніваєтеся у тому, що вдасться ідеально підготуватися самостійно — рекомендуємо вам спробувати в нашій школі англійської мови «EnglishDom».

Вас також може зацікавити:

Викладачі EnglishDom неодноразово готували студентів до написання есе і не тільки. Наші студенти показують блискучі результати, за що хотіли б їм подякувати.

Для того, щоби переконатися у високій якості навчання в EnglishDom можете для початку зареєструватися на нашому сайті та спробувати тренувати свої знання, розширювати словниковий запас за допомогою абсолютно безкоштовного контенту. Ми спрямовані на знання наших студентів, тому ви можете навчатися з нами навіть безкоштовно.

Велика та дружня сім’я EnglishDom