» » музыка пәні мұғалімдеріне

Эссе

МУЗЫКА САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

«Ойлан,тап!»

¥зын мойын екі ішек,

Қатар-қатар тепкішек.

Басып қалсаң бір-бірлеп,

Күй шығады күмбірлеп, (Домбыра)

Саусақ баипас түтіктен,

Сандуғаш құс сайрайды. (Сыбызғы)

Сексен бестілі бар,

Әр тілдің

Өзіне тән үні бар. (Күйсандық)

Ұсынылып отырған жұмбақтарды оқушыларды екі топқа бөліп жарыс түрінде өткізуге болады. Бірінші топтың балалары жұмбақты айтса, екінші топ оқушылары жауабын табу керек

Т.С.С.

«Малды төлін емізуге шақыру

Ойын жүргізуші: -Кәне балалар бәріміз дауыстап төрт түлік малдың төлін емізуге бәріміз бірдей дауыстап шақырайық. Ойынды кернекіліктер пайдалана отырып, өткізуге болады. Мысалы: Биені құраулап,

Түйенікөс-кестеп,

Сиырды аухаулап,

Ешкіні шерелеп,

Шақырып аламыз,

Сауамыз, бағамыз.

Бұл музыкалық ойында ән антқызу арқылы дыбыс тазал ығына, сездерді анық айтуға көңіл бөлеміз.

40 стр., 19562 слов

Все ы на русском и на казахском языках: Абай Кунанбаев (Абай Құнанбаев). Абай

... о поэтической традиции. Казахская специфика фольклора, несмотря на свою традиционность, и до Абая не исключала индивидуального творчества, о чем свидетельствуют сохранившиеся имена акынов, певцов, ... сказителей, композиторов, импровизаторов, мастеров поэтического состязания. Абай во все это привнес совершенно новое качество. Он влил в культуру ...

Музыкалық-дидакгикалық ойын

1.Тоқсан бойынша тыңдалған әндер мен куйлерді тыңдатыл, сазгерлер мен шығармаларының аттарын ажырата білуге дағдыландыру.

2.Сонымен бірге орындалу ерекшелікгеріне (қандай музыкалық аслапта немесе әнді кім орындадыт.б.) көңіл бөлу.

3.Ойынды түрлі кернекілікгер (карточкалар, таблицалар т.б.) пайдалану арқылы өткізу._ Кемпір шығып тұрады, басқа ойыншылар қаздай тізіліп, бірінің соңынан бірі ұстап хормен

Музыкалық-дидакгикалық ойын

1.Үрмалы немесе ішекті аспаптарды (дабыл, асатаяі; туяқгас, қоңырау, домбыра, қобыз, жетіген т.б.) дыбыс ерекшелікгері арқылы айыра білуге дағдыландыру. Ойын барысында балалардың белсенділігін, қызығушылығын жоғалтып алмау мақсатымен, аспаптарды шешімін дұрыс тапқанша керсетпеген жөн.

2.Күйді тыңдатып, одан алған әсерін сұрау немесе куйді тыңдата отырып, оларға куйден алған әсерін, кеңіл-куйін, ой сезімі мен толғанысын суретке салдыру керек.

3.Ою-өрнекгердіңтүрлерін көрнекі құралдар пайдалану арқылы таптыру. Көрнекі құралдарға-үй жиһаздарынан: түскиіз, қоржын, киіз әр түрлі иллюстрацияларды пайдалануға болады.

Исследование в области музыкальной педагогики направлено на выявление индивидуальных особенностей каждого ученика во время занятий музыкой, таких как психологическая готовность, способности и потенциал. В рамках исследования были выбраны определенные музыкально-дидактические игры, способствующие формированию личности ребенка, стимулирующие развитие его психики во время урока, выступления на сцене и в различных ситуациях.

Например, были проведены следующие игры во время музыкальных занятий: «Обогащение эмоций, укрепление взаимоотношений», «Музыкальное развитие и облегчение эмоционального дискомфорта» включая игры «Найди настроение!», «Играем с эмоциями», «Контроль над своим внутренним миром».

Также в играх «Мирная жизнь», «Неспешное прошествование», «Мы придумываем утро», «Бродячие певцы» обучалось влияние среды на эмоциональное состояние ученика.

Для стимулирования самооценки и развития адекватной самооценки ученика были проведены игры «Спокойствие», «Моя история», «Путем мирного движения», «Певцы у нас в гостях».

Игры, направленные на развитие восприятия музыки, включали игры «Слушай и узнай», «Улови взглядом» и прочие.

Ойындық өзара әрекет — бұл өмірдің имитациясы емес, бұл баланың қоғамда өз қабілеттерін, мүмкіндіктерін жүзеге асыруына, өзін-өзі бекітуге мүмкіндік беретін ерекше іс-әрекет түрі. Яғни, ойын бала тұлғасының әлеуметтік дамуының негізгі факторы.

2 стр., 731 слов

Бауыржан Момышұлы туралы шағын шығарма немесе ?

... патриоттықтың, имандылықтың символы, көркем бейнесі іспетті. Батыр атамыз Бауыржан Момышұлы жеке басы ойшылдығымен, отаншылдығымен, ұлтжандылығымен, қаһармандылығымен, ... еңбек, оқу-білім т.б. тақырыптарда өзінің дара, дана ойын жеткізуге тырысқан. Осы өсиет сөздерінің ішінде көбірек қ ... арған қанатты сөздердің қайнар бұлағы. Баукеңнің нақыл сөздеріне айналған, оның басынан кешкен жайттары ғана емес, ...

Музыкалық ойындар оқушының музыкаға деген құлшынысын, қызығушылығын ғана арттырып қоймай, есте сақтау, ойлай білуге, ажырата, салыстыра алуға баулиды.

Қорыта келе, бүгінгі таңда дидактика саласындағы негізгі мәселелердің бірі — білім берудегі ойындар технологиясы болып отыр.

Ойын өмірде өте ерте жастан өзінен өзі бастала отырып, адамның кәсіпті толық меңгермегенінше жалғасады және ойын оқытуда алдыңғы технологиялардың маңызды бөлігі болыптабылады.

Музыкалық білім беруді ұйымдастыруда қажетті ұсыныстар:

1.Оқушылардың өз бетімен ізденуіне, өз бетімен жұмыстануына, өз бетімен жаңалық алуына бағыт беріледі

2.Оқыту урдісінде бейімділікгер мен таңдауларды анықтау және есепке алу журеді

3.Музыка пәнінде оқушылардың танымдық стратегияларымен жұмыс ұйымдастырылады.

4.Түрлі үлгілердегі оқушыларға арналған музыкалық- дидактикалық материал қолданылады. 5.0қу материалының қиындықдеңгейін оқушытаңдайды, мұғалім өзгертіп отырады.

6.Әрбір оқушының өзінің мүмкіншілігі мен жеке бейімділікгеріне сәйкес белсенділігі қамтамасыз етіледі.

7.Муғалім оқушыға топттық немесе жеке жұмыс жасау мумкіндігін береді

8.Муғалім мен оқушы түрлі міндеттерді бірігіп шешу барысында оның жаңа заңдары, заңдылықтары тәсілдері ашылады.

9.Таным әрекетін ең алдымен оқушы бағалайды, содан соң мұғалім бағалайды.

10.Үй тапсырмасының көлемін, қиындық деңгейін, формасын оқушы өзі таңдайды.

11.Оқушы алдымен шығармашылық жұмыс түрлерінің авторы ретінде танылады (музыка сабағында) содан соң мәдениет үлгілерімен салыстырады.