Реферат поетика символів у романі анна кареніна

Реферат

Зміст

Запровадження

Глава I. Поняття символу на літературі

Глава II. Символіка роману Л. Н. Толстого «Ганна Кареніна»

2.1 Історія вивчення питання

2.2 Символи Толстого

2.2.1 Імена героїв

2.2.2 Символіка залізниці

2.2.3 Символіка перегонів

2.2.4 Світло у романі

2.2.5 Природні символи

2.2.6 Символіка деталей

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Вже з першого дня виходу друком роман Толстого мав неоднозначну оцінку.Сливицкая О.В.: «Ганна Кареніна» хіба що розрахована те що, що судження неї можуть і повинні прагнути бути дуже різні. Таке її органічне властивість. Сама художня тканину роману провокує ефект багатозначності» [2.22: 34]. Суперечки у дослідницьких колах не замовкають і з сьогодні.

Ця робота за мету переслідує вичленення і аналіз символів у романі. Цю тему бачиться актуальною, бо в сьогодні є одним із слабко розроблених. У процесі міркування спробуємо визначити основні особливості використання Толстим символів в поетику «Анни Кареніної», визначимо найяскравіші їх, спробуємо витлумачити і дешифрувати їх.

Перша частину роботи буде присвячено виявлення чіткого визначення поняття символу і символіки у мистецькій літературі.Виделению специфіки символу та її відмінності між алегорії.

В другій частині наведемо характерні символічні образи і деталі, постараємося обрати характеристику, базуючись як на художньої тканини роману, а й у світовому літературному спадщині.

Глава I. Поняття символу на літературі

Перш, ніж розпочати розбору та аналізу символіки роману Л. Н. Толстого «Ганна Кареніна», за доцільне буде сказати кілька слів саме поняття символу узагалі. Ожегов С.І. визначає символ а саме, що є умовним знаком якогось поняття, явища, ідеї [4.4: 717]. Дане поняття занадто загальне, не що дає повного ставлення до символі у літературі. Спробуємо глибше дати раду цьому понятті.

Саме поняття символ дійшло до нас з грецької мови (>symbolon – знак, пізнавальна прикмета;symballo – з’єдную,сталкиваю, порівнюю).

У Стародавню Грецію символами називали половини розрізаним навпіл палички, де знаками завдавалися розміри боргу, зібраного податку тощо., і навіть умовний пізнавальний знак членам таємницею організації [3.3: 489]. Якщо йти чітко з грецького значення слова, то символ – це емблема, умовний художній образу. Оскільки символ має знакову природу, йому притаманні все властивості знака. Проте, якщо сутністю простого знака є лише вказівку, то обмежується чи цієї функцією символ?

12 стр., 5880 слов

Предметный и цветовой мир в романе М.А. Булгакова «Мастер ...

... Евангелия. Кроме того, особенного внимания заслуживают персонажи произведения и связанные с ними предметная и цветовая символика. II . Что есть символ. Символика в романе «Мастер и Маргарита». Центральной проблемой искусства является человек в его ...

Символ не є лише найменування будь-якої окремої частковості, на відміну знака, він схоплює зв’язок цієї частковості з безліччю інших, підпорядковуючи цей зв’язок одному закону, єдиному принципу, підбиваючи їх до певної єдиної універсалії [3.6: 654]. Об’єднуючи різні пласти реальності у єдине ціле, символ створює власну складну багатопланову структуру, своєрідну значеннєву перспективу, пояснення й розуміння якої жадає від інтерпретатора роботи з кодами різного рівня. Тому символ у літературі має одне, а невичерпне безліч значень й володіє незвичайній значеннєвийемкостью.

>ЛосевА.Ф. розвиває поняття символу як конструктивного принципу можливих проявів окремої одиничності чи як загальної спрямованості об’єднаних в «>единораздельную цілісність» різних і протиборчих одна однійединичностей [3.6: 666]. У символі досягається «субстанціональне тотожність нескінченної низки речей, охоплених однієї моделлю», тобто.Лосев визначає символ, виходячи з її структури як поєднання що означає іозначаемого, у якій ототожнюється те що своєму безпосередньому змісту немає нічого спільного між собою.Существом тотожності, поЛосеву, виявляється відмінність. Дослідник говорить про відсутність у символу безпосередній зв’язок і змістовного рівності зсимволизируемим, отож у сутність символу не входить схожість.

Нерідко можна зустріти тлумачення символу як іносказання, тобто. алегорії. Таке пояснення занадто поверхове, мало того, він дає чіткого визначення символу і змішує два поняття воєдино, недифференцируя і розводячи їх якісних індивідуальних особливостей. Зупинимося в цій проблемі.

>Аллегория у перекладі грецькогоallos – іншої культури йagorey’ – кажу, інакше кажучи – іносказання.Белокурова дає алегорії таке трактування – вид іносказання: зображення абстрактного поняття чи явища через конкретний образ [3.1: 31]. Зв’язок алегорії зобозначаемими поняттями досить пряма і однозначна.Аллегория зображує суворо певний предмет, явище чи поняття, у своїй зв’язок між алегоричним способом мислення й поняттям (тобто. між зображенням та їїподразумеваемим змістом) встановлюється за аналогією. Одне слово дешифрування алегорії пряма і однозначна.

Принципове ж відмінність символу від алегорії у тому, що зміст символу не можна дешифрувати простим зусиллям розуму, він невіддільне від структури образу. Сама структура символу спрямовано те що дати через кожне приватне явище цілісний образ світу [3.5: 958]. Символ не вміщує розуміння розумом чи свідомістю, а прагне викликати асоціації, емоційно впливати на сприймає, «навіяти» певний враження, настрій, стан і тим самим змусити побачити у предметі чи явище їх глибинну, приховану сутність.

Кожна з символічних форм представляє певний спосіб сприйняття, з якого будується своя сторона «дійсного». Предметом інтересу тут виявляються можливі типи відносин між символом і означуваним їм явищам дійсності.

Критеріями відмінності відносин може бути довільність – мимовільність значень символу.Непроизвольность (вмотивованість) полягає в визнання наявності загальних властивостей у символу і об’єкта, на подобі видимої форми з вираженим у ній змістом, коли б у неї прямий наслідок потім із нього, такого поняття символу притаманно античності. Ставлення аналогії зберігається приподчеркивании розбіжності знакового вислови й значимого змісту (релігійне розуміння символу).

18 стр., 8556 слов

Символика романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»

... использует символику, чтобы показать неизбежность пути Анны. Бабаев Э.Г. в своей работе «Анна Каренина» Л.Н.Толстого уходит от символики природы, и рассматривает символы романа в ином преломлении. Его, прежде всего, ... между чувственными и мысленными образами. Тогда, по определению Ю.М. Лотмана, представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом ...

>Произвольний (невмотивований) символ окреслюється умовний знак з чітко певним значенням, не пов’язаних із цим знаком.Немотивированний символ приділяє особливу увагуозначаемому, форма і денотат може бути будь-якими. У разі аналізується зв’язок між чуттєвими і уявними образами. Тоді, з визначенняЮ.М. Лотмана, уявлення про символі пов’язані з ідеєю деякого змісту, яке, своєю чергою, служить планом висловлювання іншому, зазвичай, культурно більш цінного змісту [3.6:655].

Отже, під символом ми розуміти образ, узятий в аспекті своєї знаковості; вона є знак, наділений всієї органічністю й невичерпною багатозначністю образу. Художня завдання символу на літературі у тому, що впливаючи на почуття, уяву, емоції, пробудити готовність сприймати ідеальні (нематеріальні) поняття, а чи не пояснювати логічно; дати якийсь натяк, вказівку існувати у зображуваного потаємного смислу і стати «провідником» щодо нього (В’ячеслав Іванов) [3.1:32].

Глава II. Символіка роману Л. Н. Толстого «Ганна Кареніна»

2.1 Історія вивчення питання

Вивченням символіки роману «Ганна Кареніна»углубленно і докладно почали займатися порівняно недавно. Але вже такі імениті вчені, як Ейхенбаум,Билинкис, Бабаєв у своїх працях відзначали особливість цього роману 70-х рр., вийшов з-під пера Л. Н. Толстого. Не зайвим буде докладно розібрати етапи розвитку цього напрями у вивченні «Анни Кареніної».

Серед перших про символіці роману заговоривД.С. Мережковський у роботі «Л. Толстой і Достоєвський». За підсумками зіставлення двох найбільших письменників, дослідник виводить особливості творчості кожного їх, аналізує їхні погляди поширювати на світ і здійснювати релігійні уявлення. Саме з погляду релігії Мережковський і дає тлумачення символів роману. «Релігійне свідомість Толстого заперечує символ у його найпершої та глибокої сутності, визнає релігійне, чимось виключно духовне, безкровне і безтілесне, визволення з всіх легенд, обрядів, таїнств, догматів» [2.15: 331].

«Глибокий ліризм в окресленню Анни й Левіна, символіка деталей, відсутність оповідального тону – всі ці особливості толстовського роману виявляються результатом своєрідного засвоєння та розвитку ліричних тим гаслам і методів Тютчева і Фета», – вважає ЕйхенбаумБ.М. [2.25: 181]. У його монографії розглядаються аналогії має з доробком Тютчева у плані трактування пристрасті, як стихійної сили, як «поєдинку фатального». У поезії ж Фета, вважає дослідник, Толстого приваблює «лірична зухвалість», вміє вловити найтонші відтінки душевне життя у взаємозв’язок харчування та переплетенні зі світом природи. Також учений вважає, що класик користується й не так символами, скільки алегоріями, підказаними естетикою Шопенгауера [2.25: 187].

>Я.С.Билинкис, аналізуючи ідеї Ейхенбаума, свідчить, що природа, як життя й мужиків (>которая-то і пов’язана з природою безпосередньо) Анні Кареніній чужа і страшна. «При окресленню переживань Анни Кареніної, – пишеБилинкис, – зображення природи служить для письменника, у вона найчастіше лише аналізу та узагальнення те, що відбувається у душі героїні. [2.6: 309]. До того ж дослідник висловлює думка, що роман символічний вже із перших рядків. Символічність початкових глав роману каже, що вони першінеостановимие руху душі Анни Кареніної як наштовхуються на похмурість і лють свого супроводу. Інакше кажучи, Толстой використовує символіку, щоб показати неминучість шляху Анни.

15 стр., 7176 слов

«Мысль семейная» в романе в романе Л. Толстого «Анна ...

... Толстого в жанре семейного романа, как известно, было "Семейное счастье". Главной, основной мыслью, которую Толстой любил и стремился художественно воплотить в своем новом романе, была "мысль семейная". Она возникла и сложилась на ранней стадии создания "Анны Карениной". ...

Бабаєв Є.Г. у роботі «Ганна Кареніна»Л.Н.Толстого йде від символіки природи, і розглядає символи роману іншому переломленні. Його, передусім, хвилює зображення епохи, сучасної Л. Н. Толстому. З цього погляду, він дійшов висновку: з розрізнених подробиць і кинутих ніби мимохіть античних символів у творі складається цілісна картина «сучасного Риму епохи занепаду» [2.3: 12].

Полякова Є. вважає, у процесі вироблення поетичної символіки Толстого величезне, основне значення має тут народна символіка. Понад те, дослідниця свідчить про цю властивість, якось: символіка роману «Ганна Кареніна» основу своєї спочатку проста і потребує зусиль «дешифрування» [2.19: 318]. Простий символ у Толстого, зазвичай, як найтісніше пов’язані з реальністю, випливає з неї як належне, безпосередньо продовжує її, по «прямий лінії».

Використання символіки Толстим Ю. Сато бачить як як особливість поетики письменника, а й як, що сприяє композиційною спаяності твори [2.20: 262].Ученая вводить такого поняття, як «внутрішня зв’язок», під яким маються на увазі деталі, символи, образні елементи, пов’язуваних воєдино дві розрізнені, здавалося б, сюжетні лінії Анни Кареніної та Костянтина Левіна.

Цілком новий, невироблена підхід до проблеми символіці у романі Л. Н. Толстого «Ганна Кареніна» пропонує СурковаЖ.Л. план роману їй бачиться повністю ідилічним,укорененним в найдавнішу пасторальну традицію від античності до другої половини ХІХ століття [2.23: 6]. Проте, крім ідилічних мотивів дослідниця свідчить і про есхатологічній символіці. І на думку Ю. Сато, істотну роль становленні есхатологічного плану твори грає образ Миколи Левіна.

Ахметова Г.А. свідчить, що значної ролі у мистецькій системі твори грає міфологічний лейтмотив пекла, чи «інферно» [2.2: 83]. Так було в дусі християнських уявлень давньоруської літератури жіноча краса і плотська пристрасть трактуються автором «Анни Кареніної» як спокуса і мана диявола. Завдяки даної міфологемі, прихованої і ненав’язливою у тих великого роману, сюжет набуває глибинний зміст, стає древньої історією щодо продажу душі дияволові і зішестя до пекла. Виконуючи роль прелюдій, неявні міфологеми наближають трагічну розв’язку, стуляють початок і поклала край твори наархитипический сюжет.

Символічність образів і деталей роману Пан Т.Д. пов’язує з християнськими мотивами: «Джерелом образів, безсумнівно, єсвятоотеческая література», – пише дослідник [2.17: 100]. Завдяки символічним деталей і образам Толстой точно відтворює закономірності морального занепаду людини, саме що й прописано в спадщині святих батьків.

2.2 Символи Толстого

Тепер звернімося до безпосередньо до символів роману Толстого «Ганна Кареніна». Хотів би якось систематизувати символи твори, але ці представляється досить проблематичною завданням: що взяти в основі класифікації, за якими принципами об’єднувати ті чи інші символи. Найоптимальнішим варіантом представляється об’єднання яка за якісними, характерними особливостями. За цим параметром можна назвати такі групи символів: символіка перегонів, символіка природи, символіка світла, символіка заліза, символіка деталей, символіка імені Ілліча та символіка залізниці. Маючи запропоновану класифікацію, приступимо до аналізу символів у творі.

9 стр., 4003 слов

Отношение князя Андрея к Наполеону до и после Аустерлица (по ...

... романа Толстого «Война и мир») Князь Андрей — один из главных героев романа «Война и мир», на примере которого автор показывает нам жизнь и искания передовой части дворянства первой половины XIX века. Отношение Толстого к ... дальнейшей судьбе. Сцена отъезда князя на войну 1805 года подтверждает это. Во-первых, князь Андрей идет воевать не потому, что считает Наполеона «антихристом», как отзываются о ...

символ товстоїкаренина роман

2.2.1 Імена героїв

У період класицизму було винесено давати героям розмовляючі імена, які дозволили б читачеві визначити особливості характеру, звичок, долі героя. У період реалізму до такого методу звернулися набагато рідше. Проте, говорячи про творах реалістичної літератури, варто забувати, автора не випадково наділяє персонажа тим чи іншим ім’ям. Під нейтральним, здавалося б,именованием приховується певна сутність образу. Звісно, ім’я не можна однозначно назвати символом, але й ім’я – це знак,определительная прикмета героя, яка пов’язує її з безліччю інших деталей, образів і подій роману. Розглядаючи даний параметр з такою погляду, має місце казати про символістики імен в літературному творі.

Почати стоїть, безсумнівно, з імені головною героїні – Анни Аркадіївни Кареніної. «Ганна» означає «благодатна, милостива», Аркадія – країна щастя. Ахметова Г.А. вважає, що ім’я і по батькові взаємно доповнюють одне одного й натякають на початкову духовність героїні, її покликання любити та жаліти, бути щасливою й дарувати щастя іншим [2.2: 87]. Історія Анни – це історія поступової втрати імені, втрати «благодаті».

>Нравственним антиподом Анни Кареніної у романі є Костянтин Дмитрович Левін. Найяскравіше символічність імені героя проявляється і при співставленні Левіна з його суперником – графомВронским. Старий князьЩербацкий вважав Вронського перепелом,щелкопером,франтиком петербурзьким, якого машиною роблять, цим він символізував те, що Вронський «й усе», а Левін «особливий», при цьому ім’я Костянтин перекладається «постійний» [2.16: 171]. СурковаЖ.Л. зазначає, що надзвичайно вагоміший не випадкове семантична поєднання по батькові головних героїв роману. Костянтин Дмитрович (від Дмитро – «належить до Деметру») і Ганна Аркадіївна (Аркадія – це країна щастя, як уже згадувалося, а й святкування на вшанування Деметри, і її культове ім’я).

«Ця значеннєва «переклик» – основа становлення ідилічного плану роману», – вважає дослідниця [2.23:7]. Прізвище Левін не без через відкликання ім’ям Лев – самого Толстого: у тому герої, як відомо, відобразив багато зі свого способу життя й ладу думки.

Прізвище Каренін, як сам Толстой, також в нього не було без значення.С.Л. Толстой розповідає: «У 1876 чи 1877 року у його [Л. Н.] керівництвом прочитав два уривки з «Одіссеї».