Реферат ляльковий театр в україні

Реферат

Запровадження

Завдання перебудови народної освіти документах реформи загальноосвітньої та фахової школи, включаючи перше її ланка – дошкільні установи, вимагають розвитку самостійності, ініціативи й творчості дітей у всіх галузях своєї діяльності.

Актуальність теми.

Ляльковий театр може зіграти великій ролі у формуванні дитині. Він доставляє багато радості, приваблює своєї яскравістю, мальовничістю, динамікою, впливає на глядачів. Він рано починає привертати пильну увагу дітей і таїть у собі великі можливості їх розвитку.

Ляльковий театр має цілим комплексом коштів: художніобрази-персонажи, оформлення, словом, і музика – це разом взяте, зобразно-конкретного мислення дитини, допомагає дитині легше, яскравіша і правильніше зрозуміти зміст літературного твори, вивчати іноземні мови, впливає розвиток його художнього смаку. Лялька, яка відіграє на сцені, живе для дитини не умовно, вона реальність, жива казка.

На відміну від телевізійних передач і мультиплікаційних фільмів, вона реально зрима в тривимірному просторі і матеріально відчувається, присутній поруч, яку можна помацати.

>Дошкольники і молодший школяр дуже вразливі і швидко піддаються емоційного впливу. Вони активно входять у дію, відповідають питання, поставлені ляльками, охоче виконують їх доручення.

Значення лялькового театру підкреслювалося і вивчалося в дослідженнях Т. М.Караманенко, Ю. Р.Караманенко, А. П.Усовой, Д. У.Менджерицкой, У. А.Карамзиной.

Емоційно пережитий спектакль допомагає визначити ставлення дітей до подій, до діючим особам та його вчинкам, викликає бажання наслідувати позитивним героям й можуть бути несхожими на негативних.

Відповідно до вищезазначеного, можна сказати, що тему досить часі нині недостатньо вивчена.

Об’єкт дослідження.

>Разностороннее вивчення лялькових театрів, і вплив лялькового театру на здатність учитися, та розвитку здібностей дітей

Мета

Вивчення і з’ясування особливостей лялькового театру, і вплив лялькового театру на дітей

З мети, поставлено завдання розкрити такі питання:

1. Трохи історіютетра ляльок

2.Батлейка — народний ляльковий театр у Білорусі

3. Класифікації лялькових театрів

3.1 Класифікація на засадах соціального функціонування.

3.2 Класифікація лялькового театру за видами ляльок і способам їх управління

4. Магія лялькового театру

5. Ляльковий театр і школа.

Практична значимість роботи у тому, що практичні методи лікування й прийоми дослідження лялькового театру можна використовувати викладачами вдосконалення виховно-освітнього процесу

5 стр., 2061 слов

Розвиток світового та українського театру

... театру, що сформувався у XVII ст.) грають тільки чоловіки, котрі виконують і жіночі ролі. Витоки українського національного ... український народний ляльковий театр. Відомості про театр ляльок зустрічаються ще в античній літературі. Улюбленим героєм театру ляльок був ... також висміювали можновладців. З народною обрядовістю пов'язаний розвиток української драматичної поезії. Драматична форма діалогу ( ...

Структура дослідження. Робота складається з запровадження, 5 глав, укладання, списку використаної літератури.

1. Трохи історіютетра ляльок

Мистецтво пожвавлення ляльок дуже древнє, історія його величезна, географія дуже широка.

Театр ляльок, вид театральних уявлень, де працюють ляльки (об’ємні і плоскі), наведені в рухактерами-кукловодами, найчастіше прихованими від глядачів ширмою. Багато форми уявлень визначаються відмінностями видів ляльок, систем їх управління: маріонетки (ляльки на нитках), звані верхові ляльки (рукавичкові), тростинові ляльки, механічні та інших. Іноді ляльок заміняє умовний предмет (кубик, кулька, паличка та інших.), метафорично який зображає жива істота.

Ляльки бувають розміром і від кількох сантиметрів до подвійного людського зростання.

Різниця форм й правничого характеру уявлень обумовлюється найчастіше національної традицією, специфікоюпостановочно-драматургических завдань, взаємозв’язком з ін. видами мистецтва (графікою, народної іграшкою, скульптурою, театром масок, кіно).

Витоки Театр ляльок — в поганських обрядах, іграх зовеществленними символами богів,олицетворявших недопознанние сили природи. Історично пов’язаний із розвитком найдавніших форм сценічної культури.

Зазвичай, цей театр вирізнявся традиційністю сюжетів, прийомів виконання, наявністю постійних героїв.

Уявлення Театр ляльок більшості країн складалися зрелигиозно-мистериальних видовищ.

У древньому Єгипті (16 в. до зв. е.) — це містерія проОсирисе і Ісіді, у Стародавній Індії, та Китаї — культові уявлення. Слова про театральних ляльках зустрічається у Геродота,Ксенофонта, Аристотеля, Горація, Марка Аврелія,Апулея та інших. З 11 в. в церквах і монастирях влаштовувалися уявлення, у яких ляльки їх як засіб інсценівки євангельських сцен, головним персонажем їх стала діва Марія. Назва Маріон (>Marion,Marionett) залишилося середромано-германских мовами як позначення взагалі театральної ляльки, в слов’янських мовами — ляльки на нитках.

Уявлення Театр ляльок дедалі більше насичувалися злободенним, «земним» змістом, що викликало переслідування із боку середньовічної церкви.

Вигнана з внутрішніх приміщень церкви на паперть,

Театр ляльок влаштувався потім майданами і ярмарках, наражаючись переслідувань інквізиції. Попри заборони, у його уявленнях підсилювався антицерковний, антифеодальний елемент.

Наприкінці 16 в. Італії остаточно сформувавсянародно-сатирический Театр ляльок з головним героємПульчинеллой. Наслідуючи традиціїателлановой комедії (див.Ателлана), близький за духом комедії дельарте, він поширився у Європі.

У 17 в. аналогічнийбесцензурний Театр ляльок утвердився мови у Франції (головним героєм — Полішинель), Англії (Панч), Німеччини (>Гансвурст, згодом —Кашперле), Голландії (>Пикельгеринг), Бельгії (>Вольтье), Польщі (>Копленяк), Румунії (Васілаке), Чехословаччини (>Кашпарек), у Росії (Петрушка).

16 стр., 7592 слов

Новаторство театру «Березіль»

... р. Всеукраїнська театральна нарада ухвалила рішення про перейменування київського театру «Березіль» у Центральний український театр Республіки і переведення його до Харкова. "…Я пов'язую з переходом у Харків перспективи ... абсолютно сьогодні зрозуміло після реконструкції його вистав. Це людина, яка вважала, що театр є парламентом держави, що культура важливіша від інших сфер діяльності, що виявилося у ...

У народів Азії, і Близького Сходу Театр ляльок розвивався особливим шляхом.

Тут від давнину існували його традиційні національних форм. Імовірно, прабатькомПульчинелли, Петрушки та інших. був комедійний герой класичного індійського театру,большеголовий горбатийшут-озорникВидушака (йому близький турецькийКарагез).

У індійському Театр ляльок ляльку ведуть два ляльковод (одне ширмою, інший перед ширмою).

Виникнення Театр ляльок у Китаї належить до 1 в. до зв. е.

У японському Театр ляльок (відома з 11 в.) використовують великі ляльки в людського зростання, якими управляють одночасно видимі глядачам 4 — 5 ляльководів в чорних одежах (в очах чорна маска — панчоху).

Він, як і китайський Театр ляльок, пов’язані з класичним театром.

Аж по 19 в. у розвинених європейських Театр ляльок розігрувалися традиційні, часто сатиричні,пьеси-обозрения про можновладців, чиновників, церкви; складалися також бродячі сюжети — про доктора Фауста (І. У. Гете запозичив її в лялькарів), Дон Жуані, королі і трьох його доньками та інших. У 19 в. робляться спроби створити професійний Театр ляльок Він писали Р. Клейст, Еге. Т. А. Гофман (Німеччина), Жорж Санд, А. Франс (Франція), М. Метерлінк (Бельгія), Б. Шоу (Великобританія) та інших. О 20-й в. багато відомих театральні діячі зверталися до створення Театр ляльок як найбільш досконалого виду театрального видовища (режисер Р. Крег у статті «Актор ісверхмарионетка» пропагував ідею відмовитися від актора).

У 1-шу чверть 20 в. створювалися професійні Театр ляльок для дітей й у дорослих.

Російський професійний Театр ляльок став формуватися від Жовтневої революції 1917. Є. З.Деммени, художники М. Я І. З.Ефимови та інших. залучали найбільших письменників, художників, композиторів до створення Театр ляльок для дітей, який би широкі громадсько-педагогічні завдання, пропагував нові соціалістичні форми відносин для людей.

Радянський Театр ляльок відбиває яскраві, характерні риси і психіку людини у тому найбільш загальному прояві, прагне типовості,доведенной до образною загальності.

Центральний театр ляльок під керівництвом З. У. Образцова — виразник цих ідей. Його спектаклі «По щучим велінням»Тараховской (1936), «Чарівна лампаАладина» Гернет (1940), «>Король-Олень» Сперанського по Гоцці (1943), «Незвичайний концерт» (1946) і з ін. заклали основу режисерського методу і системи роботиактеров-кукловодов над сценічними образами, що дозволяє створюватиеволюционно-сложную, психологічно обгрунтовану партитуру ролі, правдиво показати долю, характер, особливості сценічного образу.

Театри ляльок звертаються до рідної мови сценічної пантоміми («Рука з п’ятьма пальцями» — румунський театр «>Цендерике»), ставлять музичні твори («Петя і Вовк» Прокоф’єва — Центральний Театр ляльок Болгарії; «Петрушка» Стравінського, «Дерев’яний принц» Бартока — Центральний Театр ляльок Угорщини; «Історія солдата» Стравінського — Центральний Театр ляльок Болгарії та Ризький Театр ляльок; «Жар-птиця» Стравінського, «Учень чарівника» Дюка — Мінський Театр ляльок).

Образність спектаклів досягається використанням усієї розмаїтості сценічних прийомів (на дію втягуються живої актор,обигриваемий предмет, радіозапис і світлові ефекти).

6 стр., 2814 слов

История белорусского театра «Батлейка»

... Илларионович Барышев, который один из первых в советское время обратился к белорусскому народному театру кукол. «Батлейка! - писал он, - в самом звучании слова есть что-то ... с башней; батлейки по принципу теневого театра; батлейки с прозрачными декорациями, которые менялись во время спектакля; батлейки - «звезды". Одноэтажная батлейка по своей конструкции напоминала дом белорусского крестьянина. ...

Прагнення постановці соціальних, морально-етичних проблем, мистецтва яскравої та викличною театральності формує новим типом Театр ляльок («Годинникар», «>Крали Марко»Теофилова у московському Центральному Театр ляльок Болгарії, «ДонКристобаль» Гарсіа Лорки і «Маленький принц» Сент-Екзюпері до Театру ляльок «>Цендерике», «Пригоди бравого солдата Швейка» поЧапеку у Ленінградському Большой театр ляльок та інших.).

З 1958 у межах Міжнародної спілки лялькарів (УНІМА, заснований 1929) регулярно влаштовуються фестивалі, конкурси, що сприяє обміну досвідом діячів Театр ляльок У 1976 у Москві відбувся 12-й конгрес УНІМА (президентом обраний З. У. Образцов).

У СРСР 1975 працювало понад 100 Театр ляльок, які ставили спектаклі на 25 мовами народів СРСР.

Підготовка творчих кадрів ведеться на спеціальному відділенні Ленінградського інституту театру, музики і кінематографії, у державному інституті театрального мистецтва їм. Луначарського (режисери і митці), училищі ім. Гнєсіних й у студіях при Театр ляльок Матеріал з історії Театр ляльок збирає й систематизує Музей театральної ляльки при центральному театрі ляльок (заснований 1937).

У самодіяльності, особливо у школах, палацах піонерів та інших., Театр ляльок дуже популярний.

2.Батлейка — народний ляльковий театр у Білорусі

>Батлейка (>бетлейка) — народний ляльковий театр у Білорусі (16 — поч. 20 ст.).

Театр «>Батлейка» з’явився і в Білорусі, у початку XVI століття. Його назва походить від словаBetleem — Віфлеєм. Відповідно до Євангелію, це найкраще місце Різдва Христового. Історія виникнення театру разів, і пов’язані з різдвяними святами. Спочатку все сюжети показували виключно на біблійні теми. А героями були Діва Марія, Немовля Ісус, святі. До речі, слово «маріонетка» походить від назви невеликих фігурок Марії, що у середньовічних містерій. Пізніше з’явилися інтермедії —комедийно–битовие епізоди, що чергуються з канонічними сценами.

Для показубатлейки дерев’янний робили будиночок довільного розміру, зазвичай, у вигляді житла чи церкві. Він мав горизонтальніяруси–сцени з прорізами для ведення ляльок.Украшалась конструкція різнобарвною папером, тканиною, і навіть тоненькимиреечками, які видали нагадували балкон.

На далекому плані малювали ікони, зірки, вікна, хрести. Ляльку прикріплювали до дерев’яному чи металевому стрижню, з якого можна було водити персонаж по прорізам в поверхах сцени. Покази завжди супроводжувалися музикою, піснями; сцена і ляльки висвітлювалися свічками.

>Батлеечник часто цей був єдиним виконавцем, а й драматургом, режисером, композитором, конферансьє.

Існувалибатлейки з змінюваними прозорими декораціями (вДокшицах), і навіть влаштовані за принципом тіньового театру (в Вітебську).

Використовували у поданняхкукол–марионеток на нитках, рукавичкові фігурки. Покази проходили у великих містах, а й у віддалених селах.

>Батлейка можна було розміром із невелику тумбочку. Мандрівний актор приходив із нею у село, збирав навколо собі весь окрузі й закипали лялькові пристрасті. Виходив такий ось своєрідний телевізор.

10 стр., 4706 слов

Сучасні українські театри

... репертуару, якому в минулі часи за ідеологічних та інших причин не було місця на сцені. Так, на сцені Харківського академічного українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка в 1990 р. режисер ... працювали: актори В. Добровольський, О. Борисов, П. Луспекаєв, К. Лавров, А. Рогавцева; режисери К. Хохлов, В. Неллі, М. Соколов). Поряд із драматичними театрами, в Україні працюють театри музичного ...

Уявлення складався з двох частин: релігійної і світським. Кожна розігрувалася своєму ярусі, верхньому і нижньому.

Найбільшу популярність користувався світський репертуар з комічними, гострими сценками. Оскільки глядачами були простий люд, те й герої, персонажі, події були відомі, зрозумілі, впізнавані.

>Сатиричним образамдоктора–шарлатана, лютого поміщика, жадібного купця протиставляли метикуватого й веселої героя з народу. Нерідко уявлення організовувалися міською владою що з ремісничими цехами у дні великих ярмарків і свят.

Убатлейке постійо зустрічалися та між тим органічно поєднувалися релігійна містика і житейський реалізм, побожність і богохульство. Тому невдовзі уявлення почали викликати нападки духовних і світської влади.

Після Жовтневої революції такі народні лялькові театри й зовсім почали приходити в занепад. Цьому посприяли гоніння Комуністичної партії проти церкві та будь-якого інакомислення.

Останні зафіксовані покази випали наСлуцком районі у початку шістдесятих.

Нині національний ляльковий театр «>Батлейка» бережно і старанно відроджується нечисленними ентузіастами. У 1989 року ГалинаЖаровина у цьогорічному міському селищі Світ Гродненської області створила музей ітеатр–студию «>Батлейка». Разом зі своїми учнями поставила там спектакль «Цар Ірод», «Ганна Радзивілл» і ще. [>3.стр.5-7]

3. Класифікації лялькових театрів

3.1 Класифікація на засадах соціального функціонування

У межах цієї класифікації варто виокремити такі основних напрямів театру ляльок.

>Ритуально-обрядовий — найдавніша форма лялькового театру. Ще 16 в. е. в Єгипті існували лялькові містерії проОсирисе і Ісіді. Згадки про ігрових ляльках зустрічаються у Геродота, Аристотеля, Горація, Марка Аврелія,Апулея та інших.

Найчастішеритуально-обрядовие театри ляльок — це найбільш традиційні театри, міцно пов’язані з національними традиціями.

У цій напрямку розвивався ряд лялькових театрів Сходу:

  • індонезійськийваянг;
  • японськийдзерури;
  • індійський;
  • китайський та інших.

Дообрядово-ритуальним належить і ряд театрів християнської традиції.

Лялька брала участь у європейських містерій 11—16 ст. (термін маріонетка, що означає вид ігрових ляльок, виник із назви фігурок, зображували в містерій Діву Марію).

Пізніші європейськіобрядово-ритуальние лялькові театри (переважно різдвяні) збереглися до нашого часу: ЕльПасторетс (Каталонія); Вертеп (Україна і Росія);Батлейка (Білорусь), Маланка (Молдова);Шопка (Польща) та інших.

Часто уявленняобрядово-ритуальних театрів ляльок організують непрофесійні актори,т.к. головний зміст подібних видовищ — не спектакль, але дійство, містерія. У цьому вся,мистериальном, напрямі працює унікальний театр «>ВгеаеапеРирре!» («Хліб і Лялька») Пітера Шумана (Вермонт), яка має аналогів у світовій історії.

Народний сатиричний ляльковий театр.Истоками цього виду прийнято вважати давньоримські імпровізовані сценкиателлана (від містаАтелла в древньої Кампанії).

>Злободневние сатиричні сценки було побудовано на участі типізованих персонажів, одна з яких -Макк — став прообразом головного комічного лялькового персонажа народного театру.

13 стр., 6379 слов

Давньогрецькі театри — Культура — и — Каталог ...

... 24 Список використаних джерел ....................................................... 25 1. Походження давньогрецького театру Давньогрецький театр виник з сільських святкувань на честь бога Діоніса. Спочатку ... Діоніса. Отже, слово комедія позначає пісню комоса. Ґрунтом Давньогрецького мистецтва вважають міфологію. В ході розвитку грецької трагедії ...

У різних країнах цейперсонаж-шут мав схожою зовнішністю:большеголовий,крючконосий, з однією чи двома горбами — попереду та ззаду.

У індійському театрі це -Видушака; в турецькому (і що вийшов потім із нього вірменському) -Карагез; в середньоазіатському -ПалванКачал (>Плешивий богатир); в італійському — Пульчинелла; у «англійському — Панч; німецькій -Гансвурст; французькій —