Реферат музеї німеччини

Реферат

Економіко-географічне положення, анкетні дані

.

Німеччина розташована в центрі Західної Європи. Вона межує з такими

країнами. З Північу її омивають північне і Балтійське моря. З Півдня

межує – з Швецією і Австрією. Із Заходу – Нідерландами, Бельгією,

Францією, Люксембургом. На Сході межує з Польщею і Чехією. Німеччина

поділена на 16 земель. З економічної точки зору Німеччина одна з

найрозвинутіших країн світу і є дуже багатою.

Вигідно для Німеччини це:

На узбережжі країни – це курортні міста.

Торгівля (через суходол з сусідніми країнами).

Великі порти з промисловими кораблями.

Столицею Німеччини є Берлін 3,5 млн. осіб (1997р.).

Площа становить – 3570 тисяч км2.

Населення: 83,0 млн. осіб (2001р.)

Офіційна мова: – Німецька.

Релігія: християнство (протестантська, римо-католицька).

Форма правління: федеративна республіка.

Грошова одиниця: — Німецька марка.

Основна продукція: — машинобудування, транспортне обладнання, хімікалії,

офісне обладнання.

Прапор:

2. Природні умови і ресурси.

Німеччина розташована в зоні де немає екстремальної температури. В літку

тут не є дуже жарко, в зимку не дуже холодно. Природа (ландшафт)

Німеччини дуже різноманітний. На півночі Німеччини розташовані 2 моря:

Північне і Балтійське. В центрі Німеччини розташовані центральні гори,

рівнини, ліси такі, як Гарц, Чорний ліс, Тюрінгський ліс та Ерцибірге.

Найвища гора Гарцу називається Брокен (1.142 м.).

положення Німеччини в

центрі Європи визначає основні її клімати – помірно,

перехідно-типово-морського та континентального при русі з півночі на

захід де великий вплив Атлантики на Пд.-Сх.

Німеччина має значні запаси кам’яного вугілля – це Рурський та Саарський

басейни, а також є буре вугілля. Рурський басейн посідає І-ше місце в

західній Європі. Добувають в Німеччині великі запаси калійних солей. За

особливостями рельєфу країну можна поділити на три частини:

Північнонімецьку низовину, Середньонімецькі гори, підвищену Південну

Німеччину.

На відміні від багатьох західноєвропейських країн у Німеччині густа

річкова мережа. Найбільшу протяжність мають річки: Рейн, Дунай та Ельба.

Лісові масиви в Німеччині займають 1/4 території країни.

3 стр., 1461 слов

Життя та творчість Уласа Самчука

... варшавському журналі'"Наша бесіда" Улас Самчук опублікував перше оповідання "На старих стежках". За політичними мотивами він залишив Польщу Г переїхав до Німеччини. Але в передвоєнній Німеччині важко було знайти ... в'язниці (причина нелегального подолання кордону пояснювалась дуже просто: Упас хотів "стати письменником", а це, на думку 19-річного Самчука, могло зреалізуватись тільки в Києві). У 1926 ...

3. Населення і трудові ресурси.

Населення Німеччини становить 83.0 млн. осіб (2001 р.).

на кордонах з

Нідерландами і Данією проживають кілька тисяч голландців. На сході –

і –

близько 100 тис. лужицьких сербів. Майже 5 мільйонів становлять

емігранти з Туреччини та східної Європи. Південні регіони країни

заселені католиками, а північні протестантами. Середня густота населення

становить 220 чоловік на 1км2. Міських жителів понад 85%. У країні

налічується 15 великих міст з населенням понад 500 тисяч чоловік. У

столиці Німеччині Берліні проживає 3,5 млн. чоловік. Гамбурзі – 1,6

млн., Мюнхені – 1,2 млн. кількість населення в агломерації Руру

становить понад 10 млн. чоловік.

Головним промисловим центром країни є найбільша в Європі Рурська

агломерація. А основним фінансовим центром є Франкфурт на Майні головним

політичними центрами є – Бон і Берлін. Міста Німеччини здебільшого дуже

довгі: ті, що знаходяться на захід від Дунаю і Рейну, мають понад 2000

років, інші – близько 1000 років. Багато з них колись були столицями

князівств, тому мають довгі історичні та культурні пам’ятки. Особливо

вирізняються Кельн, Мюнхен, Штутгарт – у західній Дрезден, Потсдам – у

східній частинах країни.

Частка зайнятих у промисловості і будівництві (45 % економічно активного

населення) значно вища порівняно з іншими західноєвропейськими країнами.

Крім того, багато людей працює у науково-дослідній сфері, на транспорт,

в сфері послуг.

4. Загальна характеристика господарства.

Країна має потужний промисловий потенціал, але позиції у сфері новітніх

технологій слабші від інших країн “великої сімки”. Частка не виробничої

сфери становить (60 % працюючих).

Розмір експорту становить 20 %. В

експорті переважно переважають машини, та хімічні продукти, в імпорті

промислові вироби. Головні торгівельні партнери країни – ЄС, США, Росія.

А також економічним партнером є Україна. Німеччина має розвинену

електроенергетику. Серед галузей обробної промисловості найбільш

розвинені машинобудування та хімія.

Металургійне виробництво зосереджено переважно в Рурі 30% його продукції

йде на експорт. Такі промисловості як машинобудування, суднобудування

посідаю третє місце в світі. Потрібність населення в продовольстві

приблизно на 90 % покривають за рахунок власного продовольства. Серед

експортних товарів є: автомобілі, станки, хімікати, вироби із сталі,

побутова техніка. В Німеччині широко розвинені залізні дороги 16000 км.

Спільна протяжність автодорог – 220793 км (10743 км — автостради).

Внутрішні водні шляхи – 6.748 км. Морські порти – Гамбург, Вас мар,

Киль, Любек, Росток. Обличчя Німеччини в світі визначає промисловість.

5. Промисловість.

Паливно-енергетична промисловість країни раніше спиралася на кам’яне

вугілля, а тепер орієнтується на імпортну нафту. На території Німеччини

багато нафто – й газопроводів. Виробництво електроенергії здійснюється

на ТЕС і АЕС. Чорна металургія базується в основному на власній, а також

11 стр., 5142 слов

Социально-экономические последствия инфляции

... 95,3 Питома вага матеріальних вит-рат у витратах на виробництво продукції промисловості - 104,0 100,5 107,0 66,0 50,0 ... як зростання тіньової економіки. Реально перед основною масою населення виникала проблема виживання, особливо це стосується категорії ... економічний розвиток. Саме тому діяльність уряду кожної країни спрямована на забеспечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового ...

імпортній сировині. Кольорова металургія майже повністю споживає довізні

руди. Машинобудування країни займає перше місце за кількістю зайнятих та

часткою в експорті продукції (50 %).

Розвинуте як важке метало містке,

машинобудування, так і наукомістке, що базується на наукових

омістке, що базується на наукових

досягненнях. Особливо великого розвитку набула автомобільна

промисловість. Всесвітньо відомі марки “Фольксваген” та “Мерседес”

виробляються саме у ФРН.

Серед галузей обробної промисловості найбільш розвинуті машинобудування

та хімія. Структура промислової продукції складається 1/3 продукції

промислового призначення, на 1/3 машин і на 1/3 товарів широкого вжитку.

Металургійне виробництво зосереджено переважно а Рурі. 30 % його

продукції йде на експорт. ФРН має найбільш і в цілому найкращі щодо

якості запаси кам’яного вугілля в зарубіжній Європі. Близько 9/10 його

покладів і понад 4/5 видобутку припадає на рурський басейн, який замає

невелику територію по річці Руру, правій притоці Рейну. Інші важливі

кам’яновугільні басейни – Саарський і Аженський. Німеччина має великі

поклади (понад 60 млрд. т.) бурого вугілля в районі Кельна. У Рурському

басейні – головному районі чорної металургії – виплавляється понад 4/5

металу. Решту металу виробляють на заводах Саарського басейну. З галузей

кольорової металургії виділяється за своїм значенням алюмінієва.

Алюмінієві заводи розміщені коло теплових електростанцій у Рурі біля

Кельна. Високий рівень має хімічні промисловість. Вона використовує

великі запаси сировини, які є в країні (вугілля, калійні солі, сірчасті

руди, нафту, природний газ).

Хімічна індустрія виробляє силу-силенну

різних видів продукції – від кислот і добрив до пластмас, синтетичного

пального і найрізноманітніших лікувальних засобів. Найбільший район

хімічної індустрії – Рур. А також великим центром хімічної промисловості

є Кельн.

Легка і харчова промисловість поступається за своїм значенням перед

галузями важкої промисловості. ФРН імпортує багато сировини для легкої

промисловості, особливо для текстильної, найбільшої з її галузей. Більша

частина текстильних підприємств зосереджена на заході країни. Широким

кільцем навколо Руру, орієнтуючись на збут продукції серед його великого

населення, і в районі Кельна розкинулись “текстильні” міста і містечка.

Здавна розвинута текстильна промисловість на південному заході у верхній

течії Рейну та в Баварії.

6. Сільське господарство.

В Німеччині сільське господарство – високо розвинута галузь у ньому

працює 4 % зайнятого населення. До 1990 року в ФРН переважали ферми з

наділами до 20 га в НДР – державні господарства. Німеччина перетворилась

у найбільшого в Європі сільськогосподарського виробника. Але власних

потреб населення не задовольняє, тому Німеччина, поряд з Японією, є

найбільшим у світі імпортером сільськогосподарської продукції.

Імпортують кормове та продовольче зерно, олію, овочі, м’ясо, фрукти.

9 стр., 4071 слов

Реферат гейне генріх

... «католицької столиці» Німеччини, куди його запросили редагувати історичний журнал, але тут цер­ква починає цькувати поета. Типовий романтик, Гейне обожнював історичне ми­нуле своєї країни, досконало знав ... час у форму “французоїдства”, тобто заперечення всього французького, що було особливо неприємно поетові. Незважаючи на серйозну шкоду, якої зазнала Німеч­чина, під час французького нашестя, він ...

Тваринництво дає 4/5 вартості сільськогосподарської продукції. Це м’ясо,

тверді сири, масло, сметана. Із зернових культур висівають пшеницю,

жито, ячмінь. Середня врожайність зернових – 53 ц. з гектара. Німеччина

є великим виробником картоплі, цукрових буряків, овочів і винограду.

Національною культурою став хміль. Головним сільськогосподарськими

регіонами є південна окраїна. Північно німецької низовини від Мааса до

країна. Північно німецької низовини від Мааса до

Ельби, де поширені родючі ґрунти, річкові долини середньонімецьких гір,

рівнини півдня країни. Природні умови для ведення сільського

господарства сприятливі на більшій частині ФРН. Клімат ФРН перехідний

від океанічного до континентального-помірно теплий. Зима порівняно

м’яка, літо тепле, опадів досить. Майже скрізь можна вирощувати

сільськогосподарські культури помірного поясу. Ґрунти здебільш ості

середньої або низької родючості. Але в них вносять багато добрив.

Головну роль відіграють зернові культури, а особливо пшениця і жито.

Великі площі землі засівають ячменем і вівсом. Крім того ячмінь іде на

приготування пива, а особливо в Баварії. Після зернових найбільше

значення мають картопля і цукрові буряки. ФРН має велике поголів’я

худоби, особливо свиней. Найбільші доходи дає молочне господарство потім

  • м’ясне; м’ясо-шерстне (розведення овець) має велике значення. Головні

тваринницькі райони – Північнонімецька низовина. На південь лежить

Рурський промисловий район, на схід Гамбург.

7. Транспорт, зовнішні та внутрішні перевезення.

У ФРН розвинуті всі види транспорту, але провідна роль у перевезенні

пасажирів та вантажів належить автомобільному й залізничному транспорту.

Вона забезпечує не тільки внутрішні перевезення, а й транзити, оскільки

країна знаходиться в центрі Європи. Німеччина бере участь у створенні

Європейської системи автострад і трансєвропейських швидкісних залізниць.

Вантажо- і пасажироперевезення здійснюються залізницями, автошляхами і

водними шляхом. На водний транспорт припадає 1/5 вантажоперевезень, що

виділяє країну за цим показником в Європі. Найважливішу роль відіграє

річкова система Рейну. Канал Рейн – Ведер дав вихід Руру до Північного

моря а межах державної території. середньо німецький канал, перетинаючи

територію з заходу на схід, сполучає річки півночі в єдину транспортну

систему. Збудовані у 90-х роках канал Рейн-Майн-Дунай сполучає Північне

і Чорне моря, утворюючи транєвропейську водну магістраль. З північного

порту Кіль починається глибоководний Кільський канал, що за значенням

поступається тільки Суецькому і Панамському. Паромні переправи

сполучають Німеччину з Данією, Швецією, Фінляндією, Литвою. До другої

світової війни найважливішим транспортним вузлом був Берлін, але за роки

існування двох Німеччин він втратив свою роль. Основний транспортний

коридор проходить по осі Рейну. Є локальні транспортні вузли. Найбільші

  • Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Госток та інші. Найбільший повітряний вузол
  • Франкфурт-на-Майні. В країні зареєстровано майже 40 млн. легкових, 2

млн. вантажних автомобілів. Країна вкрита густою мережею швидкісних

51 стр., 25462 слов

Біографії українських письменників

... стал центральным деятелем Киево-Черниговского культурного центра, активно взяв на себя развитие украинского книжного менеджера. В истории украинской литературы он автор богословских трактатов, проповедей и стихотворений ... яком ієромонах. Багато Мандрував. В школе жизни я забрала книгу своих стихов, представив в них большую осторожность относительно быта родных наречий украинского народа. Климентий ...

автомагістралей високого класу. ФРН має потужний морський флот, який

обслуговує частину зовнішньої торгівлі.

8. Експорт імпорт.

Територія колишньої НДР тривалий час була інтегрована з соціалістичним

країнами, тому тут тільки формуються зовнішньоекономічні зв’язки,

орієнтовані на світовий ринок. Частка ФРН у світовому імпорті – 9 %, в

експорті – 11 %. Країна значною мірою залежить від імпорту сировини,

  • 11 %. Країна значною мірою залежить від імпорту сировини,

напівфабрикатів і деяких видів промислових товарів. Близько 3/4

зовнішньоторговельних операцій припадає на економічно розвинуті країни,

особливо країни – ЄС (половина всіх торговельних обмінів) та США.

Останніми роками розширюються зв’язки з постсоціалістичними країнами.

Центральної Європи. У країни, що розвивається, Німеччина постачає машини

та обладнання, а одержує звідти сировину та напівфабрикати. Значне місце

у зовнішніх зв’язках Німеччини посідає діяльність на ринку капіталу,

причому серед інвестицій переважають капіталовкладення в

економічно-розвинуті західноєвропейські країни і США. До самої Німеччини

традиційно інвестують капітал США (до 30 % всіх іноземних інвестицій).

Близько 20-25 % промислової продукції країни виробляється на

підприємствах з участю іноземного капіталу. На території країни можна

виділити такі економічні райони: Північна Німеччина, Північний Рейн –

Вестфалія, При рейнський південний захід, Баварія, Південь Східної

Німеччини та Бранденбург з Берліном. Північна Німеччина (земля Нижня

Саксонія, Шизвіг-Гальштейн, Мекленбург-Передня Померанія, Гамбург – та

Бремен) займає велику площу, входить до моря, в господарському

відношенню має розвинуті аграрні та торгово-транспорті функції.

9. Головні міста.

З 3 жовтня 1990 року в Німеччині існують 16 земель.

Баварія – з столицею Мюнхен

Баден – Вюртемберг – Штутгарт

Заарлянд – Заарбрюкен

Райнлянд – Фальц – Майну

Захсен – Дрезден

Тюрінген – Ерфурт

Гессен – Вісбаден

Північний Райн – Вестфален – Дюсендорф

Берлін – Берлін

Бранденбург – Потсдам

Зажен – Ангальт – Магдебург

Ніідерзахсен – Ганновер

Бремен – Бремен

Мекленбург – Форпомен – Шверін

Гамбург – Гамбург

Шлезвіг – Гольштейн – Кіль

Кожна земля має свою столицю (головне місто) свій парламент. Всі землі

разом утворюють країну Німеччину, в якій столицею є Берлін. Також

провідними і великими містами Німеччини є: Кооль, Франкфурт на Майні,

Одере, Дортмунд, Ольденбург, Росток та інші. Баварія – найбільша за

площею земля Німеччини, посідає третє місце в країні за промисловим та

сільськогосподарським потенціалом. Вирощують пшеницю, хміль, ячмінь.

Розвинуте пивоваріння. Промисловість представлена новітніми галузями

передусім електротехнічною та автомобілебудуванням.

10. Усе цікаве.

Німеччина складається з 16 земель Шлезвіг – Гольштайн – одна із них і я

5 стр., 2048 слов

С. Гулак-Артемовський 18131873. Запорожець за Дунаєм

... України. Після Великої Жовтневої соціалістичної революції опера «Запорожець за Дунаєм» зайняла достойне місце в репертуарі багатьох театрів нашої країни, була поставлена також за кордоном. «Запорожець за Дунаєм» — це лірико-комічна опера. Тут переплетено дві сюжетні лінії: ...

хочу про неї розказати. Столицею цієї землі є місто Любек, ще його

називають “Varzipanstadt” (місто марципанів).

Марципани – це шоколад,

цукерки. І в цьому місці виготовляють кондитерські фабрики такий

шоколад, який є на світовому ринку з іншим шоколадом. Любек можна

порівняти з нашим Львовом (шоколад “Світоч”), якого німці називають

(Zemberg) – це Львів. Любек – місто курорт на Північному морі. Любек –

це старовинне місто і має багато архітектурних пам’яток, літературних,

культурних. Наприклад: церква Святої Марії, церква святого Лоренцо,

церква Святого Петра, музей “Будденброкхаус”, життя і творчість Томаса і

Генріха Манна, музей ляльок і театр маріонето, багато гідропарків,

іха Манна, музей ляльок і театр маріонето, багато гідропарків,

аквапарк Любка (басейн).

Також для розважання туристів в Зіркедорфі

розташований біля моря Hansa-Pask. Це найкращий атракціон-парк в

Німеччині. Це місто-екскурсія, і щоб побути тут, потрібен цілий день,

щоб принаймі побачити всі каруселі. Тут багато різних качелів, гірок,

водяні гірки, кімната страху і сміху та багато цікавого, яке неможливо

передати словами. Також для дітей є Panasama Park – це звичайний

луна-парк. Дуже цікавим в місті є морський центр. Тут можна побачити всі

види морських рибок (від найменшої до акули).

Заходячи в цей морський

центр навколо тебе самі риби. Варто звернути увагу на міст який

сполучається з островом Феморн. Звідси легко добратися в Данію. Також

острів Феморн є великим портовим центром. В Путгартені – великий порт з

промисловими кораблями. Також в цій місцевості є багато замків, які

перетворилися у музеї з кафе. Weibenhaus, Кіс мар та інші.