Реферат музеї німеччини

Реферат

Економіко-географічне положення, анкетні дані

Німеччина розташована в центрі Західної Європи і межує з різними країнами. З півночі її омивають Північне і Балтійське моря. З півдня межує з Швецією і Австрією, а з заходу – з Нідерландами, Бельгією, Францією і Люксембургом. На сході межує з Польщею і Чехією. Країна поділена на 16 земель. З економічної точки зору Німеччина є однією з найрозвинутіших країн світу і має великі ресурси.

Майже всім землям Німеччини належать природні умови і ресурси, які створюють сприятливі умови для розвитку різних галузей економіки.

Анкетні дані:

 • Площа: 3570 тисяч км2
 • Населення: 83,0 млн. осіб (2001 р.)
 • Офіційна мова: Німецька
 • Релігія: християнство (протестантська, римо-католицька)
 • Форма правління: федеративна республіка
 • Грошова одиниця: Німецька марка

Економічні переваги Німеччини:

 • Курортні міста на узбережжі країни
 • Торгівля через суходіл з сусідніми країнами
 • Великі порти з промисловими кораблями

Основна продукція:

 • Машинобудування
 • Транспортне обладнання
 • Хімікалії
 • Офісне обладнання

Столицею Німеччини є Берлін з населенням 3,5 млн. осіб (1997 р.).

Природні умови і ресурси

Природа Німеччини є різноманітною та сприяє розвитку економіки. Країна розташована в зоні помірного клімату, де немає екстремальних температур. Літом тут не дуже жарко, а зимою не дуже холодно.

У природному ландшафті Німеччини можна виділити різні екосистеми. На півночі розташовані 2 моря – Північне і Балтійське. В центральній частині країни є центральні гори, а також рівнини та ліси, наприклад, Гарц, Чорний ліс, Тюрінгський ліс та Ерцибірге. Найвища гора Гарцу називається Брокен (1 142 м).

Клімат Німеччини залежить від її положення в центрі Європи і характеризується помірним перехідним типово-морським і континентальним впливом. Атлантичний ланцюг океанічних впливів з північного сходу значно впливає на погоду в цій країні.

В Німеччині також є значні запаси кам’яного вугілля в Рурському і Саарському басейнах. Рурський басейн є найбільшим в Західній Європі. Крім цього, країна має запаси бурого вугілля. Також в Німеччині видобуваються значні кількості калійних солей.

За особливостями рельєфу, Німеччину можна поділити на північнонімецьку низовину, середньонімецькі гори і підвищену південну частину.

9 стр., 4202 слов

Туристсько-рекреаційні ресурси Іспанії

... найцікавіших пам’яток створюють музеї. Чудовими в Іспанії є її фестивалі і корида, де розкривається жага іспанців до шикарних святкувань. Також однією з візитних карток Іспанії є її чудові ... відмітити Музей Винахідливих Мистецтв, де знаходиться друга, після музею Прадо, пінакотека Іспанії. Археологічні музеї. Національний етнологічний музей в своїй колекції має експонати з іспанських колоній. ...

1. Географічна характеристика Німеччини.

Німеччина розташована в центрі Європи, має кордони з 9 країнами. Країна має територію 357 тис. км2. Природа різноманітна: північ країни покритий річковою мережею. Найбільшу протяжність мають річки: Рейн, Дунай та Ельба. Лісові масиви займають 1/4 території країни.

3. Населення і трудові ресурси.

Населення Німеччини становить 83.0 млн. осіб (2001 р.).

Середня густота населення становить 220 чоловік на 1км2. Міських жителів понад 85%. У країні налічується 15 великих міст з населенням понад 500 тисяч чоловік. Головним промисловим центром країни є найбільша в Європі Рурська агломерація. Частка зайнятих у промисловості і будівництві (45 % економічно активного населення) значно вища порівняно з іншими західноєвропейськими країнами.

4. Загальна характеристика господарства.

Країна має потужний промисловий потенціал, але позиції у сфері новітніх технологій слабші від інших країн “великої сімки”. Частка не виробничої сфери становить (60 % працюючих).

Розмір експорту становить 20 %. В експорті переважно переважають машини, та хімічні продукти, в імпорті промислові вироби.

Промышленность это важный сектор немецкой экономики. В стране развиты машиностроение и химическая промышленность. Металлургическое производство сосредоточено в основном в районе Рура, при этом 30% его продукции экспортируется. Машиностроение и судостроение занимают третье место в мире. Потребность населения в продовольствии на 90% обеспечивается за счет местного производства. Среди экспортных товаров встречаются автомобили, станки, химические продукты, изделия из стали и бытовая техника. В Германии развита железнодорожная сеть, состоящая из 16 000 км железных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 220 793 км (включая 10 743 км автострад).

Внутренние водные пути располагаются на участке длиной 6 748 км. Морские порты включают Гамбург, Бремен, Киль, Любек и Росток. Промышленность является определяющим фактором облика Германии в мире.

Паливно-энергетическая промышленность ранее опиралась на уголь, но сейчас ориентируется на импортную нефть. На территории Германии имеется много нефтепроводов и газопроводов. Виробництво электроэнергии осуществляется на ТЭС и АЭС. Черная металлургия основывается в основном на отечественном и импортном сырье. Цветная металлургия почти полностью использует импортируемую руду. Машиностроение занимает первое место по количеству занятых и доле экспорта продукции (50%).

Машиностроение развито как в тяжелой металлургии, так и в наукоемких отраслях, основанных на научных достижениях. Особое развитие получила автомобильная промышленность. Известные всему миру марки «Фольксваген» и «Мерседес» производятся именно в Германии.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности наиболее развиты машиностроение и химия. Структура промышленной продукции составляет 1/3 продукции промышленного назначения, 1/3 — машин и 1/3 — товаров широкого потребления. Металлургическое производство сосредоточено преимущественно в районе Рура. 30% его продукции экспортируются. Германия располагает самыми крупными и в целом самыми качественными запасами каменного угля в Европе. Почти 9/10 его месторождений и более 4/5 его добычи приходятся на Рурский бассейн, который занимает небольшую территорию вдоль реки Рур, правого притока Рейна. Другие важные угольные бассейны включают Саарский и Аахенский. Германия также обладает крупными запасами газа и нефти.

21 стр., 10453 слов

Б изменения в сельском хозяйстве в изменения в промышленности

... хозяйство, привлечь к производству товаров народного потребления машиностроительные заводы и предприятия тяжелой промышленности. Так был взят курс на социальную переориентацию экономики, который достаточно быстро стал ... ЦК в июле 1955 года. Были определены два главных докладчика: Хрущев – с Отчетным докладом, и Булганин - с докладом о наметках новой пятилетки. Этот съезд должен был стать ...

Вывод: Пальцы руки согнуты в стороны, все слова связаны, именно как картинкой «демократической и плодородной Германии», счастливыми мужчинами с пивом и прекрасными изделиями машиностроения. Основная идея статьи заключается в том, что промышленность является важным сектором экономики Германии, и машиностроение и химическая промышленность являются наиболее развитыми отраслями обрабатывающей промышленности.

6. Сільське господарство.

В Німеччині сільське господарство – високо розвинута галузь у ньому працює 4 % зайнятого населення. До 1990 року в ФРН переважали ферми з наділами до 20 га в НДР – державні господарства. Німеччина перетворилась у найбільшого в Європі сільськогосподарського виробника. Але власних потреб населення не задовольняє, тому Німеччина, поряд з Японією, є найбільшим у світі імпортером сільськогосподарської продукції.

Імпортують кормове та продовольче зерно, олію, овочі, м’ясо, фрукти. Тваринництво дає 4/5 вартості сільськогосподарської продукції. Це м’ясо, тверді сири, масло, сметана. Із зернових культур висівають пшеницю, жито, ячмінь. Середня врожайність зернових – 53 ц. з гектара. Німеччина є великим виробником картоплі, цукрових буряків, овочів і винограду.

6. Сельское хозяйство и природные условия

Нацональной культурой Германии является хмель. Основными сельскохозяйственными

регионами являются южные области. Северногерманская низменность от Мааса до

края. Северногерманская низменность от Мааса до

Эльбы, где распространены плодородные почвы, речные доли средненемецких гор,

равнины юга страны. Природные условия для ведения сельского

хозяйства благоприятные на большей части ФРГ. Климат ФРГ переходной

от океанического до континентального-умеренно теплый. Зима относительно

мягкая, лето теплое, осадков достаточно. Почти везде можно выращивать

сельскохозяйственные культуры умеренного пояса. Почвы в основном

средней или низкой плодородности. Но в них вносят много удобрений.

Основное значение имеют зерновые культуры, особенно пшеница и рожь.

Большие площади земли засевают ячменем и овсом. Кроме того ячмень идет на

приготовление пива, особенно в Баварии. После зерновых большое

значение имеют картофель и сахарная свекла. ФРГ имеет большое поголовье

скота, особенно свиней. Наибольшие доходы приносит молочное хозяйство, затем

 • мясное; мясо-шерстное (разведение овец) имеет большое значение. Главные

животноводческие районы — Северногерманская низменность. На юге расположен

Рурский промышленный район, на восток Гамбург.

7. Транспорт, внешние и внутренние перевозки.

В ФРГ развиты все виды транспорта, но ведущая роль в перевозках

пассажиров и грузов принадлежит автомобильному и железнодорожному транспорту.

Она обеспечивает не только внутренние перевозки, но и транзиты, так как

страна находится в центре Европы. Германия участвует в создании

Европейской системы автострад и трансевропейских скоростных железных дорог.

Грузопассажирские перевозки осуществляются железными дорогами, автодорогами и

4 стр., 1795 слов

Особенности культуры Германии

... Германии является неоспоримой мировой ценностью. Институты Гете (их 128 штук) служат распространению немецкого языка и культуры в мире. Неудивительно, что настроения и занятия жителей страны, ... стараться не приближаться к ним особенно близко, чтобы физически не ... собирает все произведения, которые появляются на немецком языке. Сегодня здесь почти 3 ... сказать, что немцы обожают музыку и чаще всего свой ...

водным путем. На водный транспорт приходится 1/5 грузоперевозок, что

выделяет страну по этому показателю в Европе. Особую роль играет

речная система Рейна. Канал Рейн-Майн-Дунай, построенный в 90-х годах, соединяет Северное

море в пределах государственной территории. средненемецкий канал, пересекающий

территорию с запада на восток, объединяет реки севера в единую транспортную

систему.

Причем здесь находится поистине гигантский так по значению Кильский канал. он формирует трансевропейский морской путь, соединяя Северное море и Черное море. С северной части порта Киль начинается глубоководный Кильский канал, по значимости уступающий только Суэцкому и Панамскому.

Ферри переправляют грузы из Германии в Данию, Швецию, Финляндию, Литву. До второй мировой войны важным транспортным узлом был Берлин, но за время существования двух Германий он утратил свою роль. Основной транспортный коридор проходит по оси Рейна. Имеются также локальные транспортные узлы, в числе которых выделяются Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Госток и другие. Самый крупный воздушный узел — Франкфурт-на-Майне.

Транспортная система Германии укомплектована густой сетью автомагистралей высокого класса. В стране зарегистрировано почти 40 млн. легковых автомобилей и 2 млн. грузовых. Военный флот Германии служит для обслуживания внешней торговли.

8. Экспорт и импорт.

Территория бывшей ГДР длительное время интегрировалась с социалистическими странами, поэтому здесь только начинают развиваться внешнеэкономические связи, направленные на мировой рынок. Доля ФРГ в мировом импорте — 9 %, в экспорте — 11 %. Страна значительной мере зависит от импорта сырья, полуфабрикатов и некоторых видов промышленной продукции.

Примерно 3/4 внешнеторговых операций Германии приходится на экономически развитые страны, особенно страны — ЕС (половина всех торговых обменов) и США. В последние годы расширяются связи с постсоциалистическими странами центральной Европы. Значительное место во внешних связях Германии занимает деятельность на рынке капитала, при этом среди инвестиций преобладают капиталовложения в экономически-развитые западноевропейские страны и США. К самой Германии традиционно инвестируют капитал США (до 30 % всех иностранных инвестиций).

Примерно 20-25% промышленной продукции страны производится на предприятиях с участием иностранного капитала. На территории страны можно выделить такие экономические районы: Северная Германия, Северный Рейн — Вестфалия,
Рейн — Майн, Южная Германия.

Німеччина складається з 16 земель. Однією з них є Шлезвіг-Гольштайн, і я хочу розповісти про неї. Столицею цієї землі є місто Любек, яке також називають «Varzipanstadt» (місто марципанів).

Марципани — це шоколад та цукерки. Це місто вирізняється виробництвом шоколаду, який займає своє місце на світовому ринку. Любек можна порівняти з українським Львовом (з мармуровим шоколадом «Світоч»), якого німці називають «Zemberg». Це місто курорт на березі Північного моря. Любек вражає своєю давністю та має безліч архітектурних, літературних та культурних пам’яток, таких як церкви Святої Марії, святого Лоренцо та Святого Петра. Також важливим музеєм є «Будденброкхаус», присвячений життю і творчості Томаса і Генріха Маннів.

9 стр., 4230 слов

Культура Германии XIX в

... Гадамер продолжали отстаивать традиционную немецкую философию. В области музыкальной культуры Германия стала родиной таких известных классических композиторов, как Бах и Бетховен, ознаменовавших собой переход от эпохи ... в Веймаре", 1939), ветхозаветная история ("Иосиф и его братья", 1933-1943), трагедия великого музыканта на фоне Второй мировой войны ("Доктор Фаустус", 1947). Высокую репутацию Манна ...

Атракції та розваги в Зіркедорфі

Зіркедорф — це місто, яке пропонує низку цікавих розважальних можливостей для туристів. Серед найбільш популярних атракцій варто відзначити музей ляльок і театр маріонеток, які пропонують унікальний погляд на мистецтво маріонеток. Також стоїть відвідати або згадати гідропарки, які можуть бути відмінним варіантом як для сімей відпочиваючих, так і для активних молодих людей, які цінують адреналін та фізичну активність.

Одним з найцікавіших атракціонів міста є аквапарк Любка, де можна насолоджуватися басейном та різними водними атракціями. Також варто відвідати Hansa-Park, який вважається найкращим атракціон-парком в Німеччині. Тут можна знайти різні каруселі, гірки, водні гірки, кімнату страху та багато іншого.

Для дітей існує Panasama Park, який є звичайним луно-парком з різноманітними розвагами та атракціонами. Також в місті можна відвідати морський центр, де можна побачити різноманітних морських рибок, починаючи від найменших до найбільших, навіть акул.

Порти та замки

Зіркедорф також славиться своїми портами та замками. Острів Феморн, що розташований поруч, виконує роль великого портового центру, який забезпечує зв’язок з Данією. Також в районі міста знаходиться великий порт Путгартен з промисловими кораблями та багатьма замками, які трансформувалися у музеї з кафе, такі як Weibenhaus та Кіс мар.